Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 2.346 văn bản: Y tế-Sức khỏe
2061

Quyết định 26/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng vi-rút HIV cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 24/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2017
2062

Quyết định 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Công nghiệp Tải về
Ban hành: 23/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2017
2063

Quyết định 04/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 20/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/05/2022
2064

Quyết định 381/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường Hà Nội, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế, Trung tâm Kiểm nghiệm Hà Nội, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Hà Nội, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Hà Nội và Quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch, bệnh nguy hiểm Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 19/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2018
2065

Quyết định 52/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Dinh dưỡng và An toàn Vệ sinh Thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hành chính Tải về
Ban hành: 09/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2017
2066

Quyết định 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Bảng giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 06/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2017
2067

Quyết định 27/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 28/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2019
2068

Quyết định 4043/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 20/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2019
2069

Quyết định 57/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về định mức phân bổ chi ngân sách lĩnh vực y tế năm 2017

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 10/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2016
2070

Quyết định 51/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành "Quy định mức trợ cấp, mức hỗ trợ, mức đóng góp đối với đối tượng nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập, Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam"

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 05/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
2071

Quyết định 6598/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều lệ Hội Hành nghề Y tư nhân Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 30/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2016
2072

Quyết định 46/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 30/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2019
2073

Quyết định 6235/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế chi tiêu của Quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch, bệnh nguy hiểm Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 10/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2016
2074

Quyết định 6110/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế "Phối hợp quản lý, sử dụng xe ô tô kiểm nghiệm an toàn thực phẩm và kết quả xét nghiệm"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 04/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2016
2075

Quyết định 5763/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổ công tác triển khai kế hoạch hợp tác liên doanh giữa Bệnh viện Thanh Nhàn và Công ty Y tế Sheares - Tập đoàn Temasek (Singapore)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 17/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2016
2076

Quyết định 5676/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cho phép thành lập Hội Hành nghề Y tư nhân Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 12/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2016
2077

Quyết định 5663/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 11/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2016
2078

Quyết định 5604/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Sở Y tế Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hành chính Tải về
Ban hành: 07/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2018
2079

Quyết định 53/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Long An

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 04/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2016
2080

Quyết định 38/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 03/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2021
Vui lòng đợi