Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 2.279 văn bản: Y tế-Sức khỏe
2041

Quyết định 13/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định giá ngày giường điều trị của Khu điều dưỡng và điều trị cán bộ (khu B) tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bến Tre

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 25/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2016
2042

Quyết định 09/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 25/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2016
2043

Quyết định 1772/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành thanh tra, kiểm tra công tác an toàn thực phẩm phục vụ "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" Thành phố Hà Nội năm 2016

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 15/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2016
2044

Chỉ thị 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tổ chức hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” năm 2016

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 15/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2016
2045

Chỉ thị 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 14/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2016
2046

Quyết định 1646/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Bệnh viện Nhi Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 11/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2016
2047

Quyết định 11/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 01/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2016
2048

Quyết định 09/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 25/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2016
2049

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại trên động vật

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 15/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2016
2050

Quyết định 15/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 10/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2016
2051

Quyết định 572/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 09/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2016
2052

Chỉ thị 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường công tác tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh động vật năm 2016

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 03/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2016
2053

Quyết định 931/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu điều trị bệnh Phong và bệnh viện Nhiệt đới Hà Nội, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 25/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2016
2054

Quyết định 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh từ Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 12/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2016
2055

Chỉ thị 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 07/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
2056

Quyết định 7236/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về Y tế xã năm 2015 và công nhận lại các xã, phường, thị trấn đã đạt năm 2012

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 29/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2016
2057

Quyết định 32/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành mức giá dịch vụ Xét nghiệm nhanh tìm kháng nguyên NS1 (bệnh sốt xuất huyết) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 09/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2015
2058

Quyết định 60/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khỏe Sinh sản Việt Nam trên địa bàn tỉnh Long An từ năm 2016 đến năm 2020

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 02/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2015
2059

Quyết định 67/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định chế độ hỗ trợ việc khám, chữa bệnh cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 30/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2015
2060

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành bổ sung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập thuộc Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 25/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2016
Vui lòng đợi