Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 14.112 văn bản: Y tế-Sức khỏe
13121

Quyết định 104/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gạo và phân bón xuất khẩu

13122
13123

Nghị định 79/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm

13124

Quyết định 25/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2012

13125

Quyết định 24/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của nhà thuốc bệnh viện

13126

Thông tư liên tịch 08/2008/TTLT-BYT-BGDĐT của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục

13127

Quyết định 23/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định về sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế trong dự phòng và điều trị

13128

Công văn 7674/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng báo cáo tình hình quản lý, sử dụng kinh phí của chương trình phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm

13129

Quyết định 22/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc uỷ quyền thực hiện chức năng quản lý mỹ phẩm cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh tại Khu thương mại công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh

13130
13131

Công văn 4627/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc phối hợp triển khai các biện pháp bình ổn thị trường thuốc sau ngày 30/6/2008

13132

Chỉ thị 06/2008/CT-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường chất lượng đào tạo nhân lực y tế

13133

Quyết định 725/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hà Nam

13134

Thông báo 146/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động của Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

13135

Quyết định 760/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

13136

Công văn 4093/BYT-BH của Bộ Y tế về việc quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế tại các địa phương

13137

Công văn 4094/BYT-BH của Bộ Y tế về việc quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế tại các địa phương

13138

Quyết định 21/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế thay thế trong khám, chữa bệnh

13139

Quyết định 20/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Tiêu chuẩn sức khoẻ của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam"

13140

Công văn 2002/BLĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra an toàn các chai gas