Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.721 văn bản: Y tế-Sức khỏe
11561

Thông tư 37-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc bổ sung TT số 51-TT/LB ngày 3/7/95 của liên bộ Tài chính-Y tế về việc quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng lệ phí thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện thành lập cơ sở hành nghề y dược tư nhân và lệ phí cấp sổ đăng ký mặt

Ban hành: 25/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2005
11562

Quyết định 289/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt thoả thuận thành lập Viện Vac-xin quốc tế tại Seoul, Hàn Quốc

Ban hành: 03/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
11563

Quyết định 239/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Vụ Vệ sinh phòng dịch, Viện Bảo vệ sức khỏe trẻ em

Ban hành: 14/04/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2005
11564

Thông tư 17-TC/TCĐN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các dự án dân số-sức khỏe gia đình và hỗ trợ y tế quốc gia

Ban hành: 03/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/1997
11565

Thông tư 04/BYT-TT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tuyển sinh Chuyên tu Đại học Y - Dược năm học 1997-1998

Ban hành: 15/03/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
11566

Thông tư 03/BYT-TT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp Cao đẳng tại chức y tá, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên y năm học 1997-1998

Ban hành: 15/03/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
11567

Quyết định 322/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế thông tin, quảng cáo thuốc và mỹ phẩm dùng cho người

Ban hành: 28/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
11568

Quyết định 167/BYT-QĐ của Bộ Y tế ban hành bổ sung 5 bệnh nghề nghiệp vào danh mục các loại bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm

Ban hành: 04/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
11569

Quyết định 2585/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc giao nhiệm vụ kiểm nghiệm, xác định chất lượng mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người

Ban hành: 28/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
11570

Quyết định 964/QLD-QĐ của Bộ Y tế về việc ban hành quy định tạm thời quản lý chất lượng mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ con người

Ban hành: 27/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2004
11571

Quyết định 2481/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế đăng ký chất lượng thực phẩm

Ban hành: 18/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
11572

Quyết định 924/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung chế độ phụ cấp đặc thù nghề đặc biệt đối với công chức, viên chức ngành Y tế

Ban hành: 13/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2005
11573

Quyết định 2088/BYT-QĐ của bộ Y tế ban hành "Quy định về Y đức"

Ban hành: 06/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
11574

Chỉ thị 09/BYT-CT của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý hành nghề y dược cổ truyền dân tộc tư nhân

Ban hành: 02/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2006
11575

Thông tư 13/BYT-TT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện quản lý vệ sinh lao động, quản lý sức khoẻ người lao động và bệnh nghề nghiệp

Ban hành: 21/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
11576

Thông tư 12/BYT-TT của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện việc triển khai áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn "thực hành tốt sản xuất thuốc" của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Ban hành: 12/09/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/1996
11577

Quyết định 1523/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc cho phép công ty nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc cho người Việt Nam

Ban hành: 09/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
11578

Quyết định 1419/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc quy định danh mục trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã

Ban hành: 23/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/1996
11579

Quyết định 547/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Cục Quản lý dược Việt Nam trực thuộc Bộ Y tế

Ban hành: 13/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/1996
11580

Thông tư 10/BYT-TT của Bộ Y tế hướng dẫn việc lập, quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ hỗ trợ được trích từ nguồn thu một phần viện phí của các bệnh viện

Ban hành: 09/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/1996
Vui lòng đợi