Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.548 văn bản: Y tế-Sức khỏe
11061

Quyết định 3886/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất thuốc" theo khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 03/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
11062

Quyết định 3616/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định vệ sinh an toàn đối với thực phẩm bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 14/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2004
11063

Chỉ thị 07/2004/CT-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khoẻ cho người lao động nông nghiệp

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 11/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2004
11064

Quyết định 3526/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Chương trình hành động Truyền thông giáo dục sức khoẻ đến năm 2010

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 06/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2004
11065

Quyết định 3422/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm viêm phổi do vi rút"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 30/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2005
11066

Quyết định 221/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp Y tế trong dự toán năm 2004 của các quận Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân và huyện Bình Chánh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 23/09/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2006
11067

Quyết định 3235/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc cho phép áp dụng trên thực địa 5 thử nghiệm kiểm tra nhanh chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 21/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2004
11068

Thông tư 09/2004/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 01/2004/TT-BYT ngày 6/1/2004 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 14/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2004
11069

Quyết định 3072/2004/QÐ-BYT của Bộ Y tế về việc cho phép áp dụng 12 thử nghiệm phát hiện nhanh ô nhiễm hóa học trong thực phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 06/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2008
11070

Thông tư 08/2004/TT-BYT của Bộ Y tế về hướng dẫn việc quản lý các sản phẩm thực phẩm chức năng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 23/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2004
11071

Quyết định 130/2004/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định tạm thời về quản lý sản xuất, kinh doanh rau an toàn trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thương mại-Quảng cáo;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 20/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2009
11072

Quyết định 2756/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc điều chỉnh hệ số xác định trần thanh toán chi phí khám chữa bệnh nội trú cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 13/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2004
11073

Quyết định 192/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung dự toán chi sự nghiệp Y tế năm 2004 cho các quận Tân Phú, Bình Tân và quận 12

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 05/08/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
11074

Quyết định 2365/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế trang phục y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 08/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2015
11075

Quyết định 2331/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình kiểm dịch y tế biên giới nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 06/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2004
11076

Chỉ thị 26/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 05/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2004
11077

Quyết định 165/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở vật chất ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 02/07/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2006
11078

Chỉ thị 25/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kết hợp quân - dân y chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân và bộ đội trong giai đoạn mới

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 29/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2004
11079

Quyết định 156/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép chuyển đổi bênh viện miễn phí Cần Giờ thành bênh viện Cần Giờ trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 22/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2006
11080

Quyết định 1995/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành quy định việc cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện và mẫu Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 04/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2004
Vui lòng đợi