Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.529 văn bản: Y tế-Sức khỏe
11061

Quyết định 1995/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành quy định việc cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện và mẫu Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện

Ban hành: 04/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2004
11062

Thông tư 07/2004/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người đến hết năm 2005.

Ban hành: 31/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2004
11063

Quyết định 1906/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định về nhập khẩu song song thuốc phòng, chữa bệnh cho người

Ban hành: 28/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2004
11064

Thông tư 06/2004/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn sản xuất gia công thuốc

Ban hành: 28/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2004
11065

Quyết định 1924/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế

Ban hành: 28/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2019
11066

Quyết định 1693/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Nhi Trung ương

Ban hành: 14/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2019
11067

Nghị định 120/2004/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý giá thuốc phòng, chữa bệnh cho người

Ban hành: 12/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2004
11068

Quyết định 1635/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế chứng nhận danh hiệu Gia đình sức khoẻ, Làng sức khoẻ, Khu phố sức khoẻ và Khu dân cư sức khoẻ

Ban hành: 11/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2004
11069

Quyết định 128/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập trung tâm Y tế quận Bình Tân

Ban hành: 07/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2006
11070

Quyết định 116/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi) của hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 28/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2006
11071

Quyết định 06/2004/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định điều chỉnh mức thu một phần viện phí tại các cơ sở khám chữa bệnh trong hệ thống y tế thuộc Bộ Xây dựng quản lý

Ban hành: 21/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2019
11072

Chỉ thị 05/2004/CT-BYT của Bộ Y tế về việc chấn chỉnh công tác cung ứng, sử dụng thuốc trong bệnh viện

Ban hành: 16/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2004
11073

Quyết định 93/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động cảu Trung tâm Y tế quận - huyện trực thuộc Uỷ ban nhân dân quận huyện

Ban hành: 12/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2006
11074

Quyết định 51/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX

Ban hành: 31/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2004
11075

Quyết định 74/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi) của hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 30/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
11076

Quyết định 1020/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành sửa đổi Danh mục trang thiết bị y tế trạm y tế xã có bác sỹ vào Danh mục trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã và túi y tế thôn bản ban hành kèm theo Quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 20/02/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Ban hành: 22/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2004
11077

Chỉ thị 08/2004/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao

Ban hành: 19/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2006
11078

Quyết định 36/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020

Ban hành: 17/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2004
11079

Quyết định 31/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Ban hành: 08/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2004
11080

Thông tư liên tịch 27/2004/TTLT-BQP-BTC của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 215/2003/QĐ-TTg ngày 24/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc, khám bệnh hoặc đấu tranh với những đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS

Ban hành: 04/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2004
Vui lòng đợi