Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.548 văn bản: Y tế-Sức khỏe
11041

Quyết định 327/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2004 - 2006 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí trung tâm bảo đảm sức khoẻ bà mẹ trẻ em (trực thuộc Sở Y tế)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 28/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2006
11042

Quyết định 283/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2004 - 2006 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí bệnh viện Tai Mũi Họng (trực thuộc Sở Y tế)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 16/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
11043

Quyết định 284/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2004 - 2006 cho đơn vị sự nghiêpj có thu bảo đảm một phần chi phí bệnh viện Chân Thương Chỉnh Hình (trực thuộc Sở Y tế)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 16/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
11044

Quyết định 285/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2004 - 2006 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí bệnh viện Da Liễu (trực thuộc Sở Y tế)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 16/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
11045

Thông tư liên tịch 10/2004/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện khám và chứng nhận sức khoẻ cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 16/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
11046

Quyết định 271/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2004 - 2006 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí bệnh viện mắt thành phố (trực thuộc Sở Y tế)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 10/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
11047

Quyết định 275/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2004- 2006 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí bênh viện Hùng Vương (trực thuộc Sở Y tế)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 10/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
11048

Quyết định 274/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2004 - 2006 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí bệnh viện An Bình (trực thuộc Sở Y tế)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 10/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
11049

Quyết định 273/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2004 - 2006 cho đơn vị sự nghiệp co thu bảo đảm một phần chi phí bênh viện Nhân Dân Gia Đinh (thuộc Sở Y tế)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 10/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
11050

Quyết định 272/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2004 - 2006 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí bệnh viện Bình Dân (trực thuộc Sở Y tế)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 10/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
11051

Quyết định 204/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo Tiến sĩ cho Viện Dinh dưỡng - Bộ Y tế

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 09/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2004
11052

Quyết định 4282/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định điều kiện bảo đảm vệ sinh, an toàn đối với cơ sở sản xuất, chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 01/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2018
11053

Quyết định 4278/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 01/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2005
11054

Chỉ thị 09/2004/CT-BYT của Bộ Y tế về tăng cường công tác chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám chữa bệnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 29/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2005
11055

Thông tư liên tịch 18/2004/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số chế độ đặc thù đối với cán bộ làm việc tại các cơ sở chữa bệnh được thành lập theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 22/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2004
11056

Thông tư liên tịch 15/2004/TTLT/BLĐTBXH-BYT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 12/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2005
11057

Quyết định 3947/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế đăng ký vắc xin, sinh phẩm y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 08/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
11058

Thông tư liên tịch 14/2004/TTLT/BLĐTBXH-BYT-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị hậu quả do nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 08/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2004
11059

Công văn 8418/YT-TB-CT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề sản xuất trang thiết bị y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 05/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
11060

Thông tư liên tịch 103/2004/TTLT-BTC-UBTDTT của Bộ Tài chính và Uỷ ban Thể dục Thể thao về việc hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe;Chính sách;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 05/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2004
Vui lòng đợi