Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.579 văn bản: Y tế-Sức khỏe
10721

Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 của Quốc hội

Ban hành: 21/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2007
10722

Quyết định 42/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc uỷ quyền thực hiện chức năng quản lý mỹ phẩm cho Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 20/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2008
10723

Quyết định 41/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam đã được xác định mã số hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Ban hành: 20/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2007
10724

Thông tư liên tịch 12/2007/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với thuốc và thiết bị y tế thuộc Chương trình viện trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ (PEPFAR) cho phòng, chống HIV/AIDS

Ban hành: 19/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2007
10725

Công văn 6688/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung vốn năm 2007 cho Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng, vệ sinh và sức khỏe nông thôn đồng băng sông Hồng vay vốn của WB

Ban hành: 19/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2007
10726

Quyết định 40/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình và Danh mục thanh tra hành nghề y tư nhân

Ban hành: 16/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2007
10727

Công văn 1737/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ mỳ ăn liền và xuồng cứu hộ cho tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 15/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2007
10728

Công văn 6609/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng kinh phí của chương trình phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm

Ban hành: 14/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2007
10729

Nghị định 163/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa tên, bổ sung, chuyển, loại bỏ một số chất thuộc danh mục các chất ma tuý và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma tuý và tiền chất

Ban hành: 12/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2007
10730

Quyết định 39/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế xét duyệt cấp “Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền”

Ban hành: 12/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2007
10731

Công văn 6497/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Tiêu chảy cấp

Ban hành: 10/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2007
10732

Chỉ thị 05/2007/CT-BYT của Bộ Y tế về tăng cường công tác y, dược học cổ truyền

Ban hành: 09/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2007
10733

Chỉ thị 04/2007/CT-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông

Ban hành: 08/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2007
10734

Công văn 15130/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc bố trí kinh phí thực hiện phòng, chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm

Ban hành: 08/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2007
10735

Công văn 1669/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt văn kiện dự án "Dự phòng và chăm sóc HIV/AIDS tại Việt Nam giai đoạn III, 2007 - 2012"

Ban hành: 08/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2007
10736

Thông báo 225/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác can thiệp giảm tác hại, dự phòng lây nhiễm HIV

Ban hành: 07/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2007
10737

Quyết định 4361/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình chăm sóc và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

Ban hành: 07/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2018
10738

Quyết định 4331/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn xử lý tiêu hủy mắm tôm ô nhiễm mầm bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm”

Ban hành: 07/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2007
10739

Quyết định 4233/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy trình xử lý dịch tả"

Ban hành: 03/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2007
10740

Công điện 1638/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng tránh và dập tắt dịch bệnh tiêu chảy cấp

Ban hành: 02/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2007
Vui lòng đợi