Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 13.097 văn bản: Y tế-Sức khỏe
10701

Quyết định 1509/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu của Bệnh viện Y học cổ truyền tuyến tỉnh

10702

Quyết định 1454/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân

10703

Quyết định 1456/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành mẫu hồ sơ bệnh án bệnh Tay chân miệng

10704

Công văn 2609/BYT-UBQG50 của Bộ Y tế về việc triển khai tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2012

10705

Công văn 3732/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc tạm nhập, tái xuất thiết bị y tế

10706

Công văn 3733/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc tạm xuất tái nhập thiết bị y tế

10707

Thông báo 2033/TB-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu tại cuộc họp về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong chuỗi sản xuất kinh doanh nông sản có nguồn gốc động vật trên cạn

10708

Thông báo 2034/TB-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu tại cuộc họp về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong chuỗi sản xuất kinh doanh nông sản có nguồn gốc thực vật

10709

Nghị định 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

10710

Quyết định 912/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ Thông tư 09/2010/TT-BNNPTNT ngày 26/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10711

Công văn 2859/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục Dự án "Xây dựng mạng lưới nghiên cứu trong lĩnh vực y tế" do Thụy Điển tài trợ

10712

Công văn 5865/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đăng ký và lưu hành thuốc chứa hoạt chất Meprobamat hoặc có phối hợp với dược liệu Valerian

10713

Công văn 5869/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đăng ký và lưu hành thuốc chứa Ketoconazol dạng uống

10714

Công văn 2814/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định Quỹ dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN+3

10715

Công văn 3038/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiểm tra các cơ sở y học cổ truyền có bào chế, kinh doanh thuốc trị tưa lưỡi trẻ em

10716

Thông tư 09/2012/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn giám sát dịch tễ học HIV/AIDS và giám sát các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục

10717

Thông tư 06/2012/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về điều kiện thành lập và nội dung hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS

10718

Quyết định 1609/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt Chuẩn quốc gia về y tế xã năm 2011

10719

Công văn 1513/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn triển khai Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BYT-BTC

10720

Kế hoạch 62/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội triển khai công tác xây dựng và duy trì Chuẩn Quốc gia về y tế xã giai đoạn năm 2012 - 2020