Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.093 văn bản: Y tế-Sức khỏe
10661

Chỉ thị 53/2003/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục và đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 13/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2020
10662

Thông tư 24/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 120/2003/NĐ-CP ngày 20/10/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 9 của Nghị định 30/2003/NĐ-CP ngày 26/3/2002 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Người cao tuổi

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 06/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2003
10663

Quyết định 222/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chính sách quốc gia về Y Dược học cổ truyền đến năm 2010

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 03/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
10664

Quyết định 215/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc, khám chữa bệnh hoặc đấu tranh với những đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách;An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 24/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
10665

Quyết định 236/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Y tế thành phố

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 23/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
10666

Quyết định 5327/2003/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định về lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm khi xảy ra ngộ độc thực phẩm"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 13/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2008
10667

Chỉ thị 04/2003/CT-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường chăm sóc trẻ sơ sinh nhằm giảm tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 10/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2020
10668

Thông tư liên tịch 09/2003/TTLT-BYT-BTC-BNV của Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 29/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
10669

Quyết định 5090/2003/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành mẫu giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 29/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2004
10670

Quyết định 72/2003/QĐ-QLD của Cục Quản lý dược về việc ban hành danh mục mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 22/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2003
10671

Nghị định 104/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 16/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2003
10672

Quyết định 180/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập tổ chức giám định pháp y tâm thần

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 15/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2006
10673

Quyết định 182/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đổi tên tổ chức giám định pháp y - pháp ty tâm thần thành phố tổ chức giám định pháp y

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 15/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2006
10674

Nghị định 103/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 12/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2003
10675

Quyết định 157/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép chuyển trung tâm cấp cứu Trưng Vương thành Bệnh Viên cấp cứu Trương Vương thuộc sở Y Tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 28/08/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2006
10676

Quyết định 148/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2003 cho sở y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 19/08/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2006
10677

Quyết định 4380/2003/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành 08 Tiêu chuẩn ngành Trang thiết bị y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 18/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2004
10678

Quyết định 58/2003/QĐ-QLD của Cục Quản lý dược về việc ban hành danh mục mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 11/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2003
10679

Thông tư liên tịch 77/2003/TTLT/BTC-BYT của Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 07/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2005
10680

Quyết định 155/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 30/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
Vui lòng đợi