Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.579 văn bản: Y tế-Sức khỏe
10481

Nghị định 08/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Ban hành: 04/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2009
10482

Báo cáo 61/BC-BYT của Bộ Y tế về việc công tác y tế trong dịp tết Kỷ Sửu 2009

Ban hành: 29/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2009
10483

Thông báo 702/TB-QLD của Cục Quản lý dược về việc kiểm tra chất Dioxin trong dầu gội đầu trị gàu Double Rich

Ban hành: 23/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2009
10484

Công văn 704/QLN-KD của Cục Quản lý Dược ban hành Danh mục kiểm tra điều kiện sản xuất thuốc từ dược liệu

Ban hành: 23/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2009
10485

Quyết định 51/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành "Quy định về hoạt động giết mổ, vận chuyển, chế biến, buôn bán gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội"

Ban hành: 22/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2009
10486

Quyết định 09/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận - huyện

Ban hành: 22/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2009
10487

Báo cáo 32/BC-BYT của Bộ Y tế về việc công tác cải cách hành chính tháng 01 năm 2009

Ban hành: 20/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2009
10488

Quyết định 200/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành Chương trình hành động của Ngành Dược thực hiện Nghị quyết lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định nghĩa Xã hội chủ nghĩa

Ban hành: 20/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2009
10489

Báo cáo 31/BC-BYT của Bộ Y tế về việc công tác y tế tháng 01 năm 2009

Ban hành: 20/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2009
10490

Công điện 81/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhân dân trong dịp Tết Kỷ Sửu

Ban hành: 15/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2009
10491

Quyết định 44/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người mù có hoàn cảnh khó khăn, người bị bệnh phong và người dân thuộc Chương trình 135 Thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2009
10492

Công văn 529/BYT-VPB1 của Bộ Y tế về việc xuất cấp hàng phục vụ công tác phòng chống lụt bão năm 2009

Ban hành: 15/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2009
10493

Quyết định 112/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Đề án tăng cường năng lực quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toan vệ sinh thực phẩm nông lâm sản và thuỷ sản đến năm 2015

Ban hành: 14/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2009
10494

Công văn 116/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đăng ký xếp hạng I của Công ty Dược Sài Gòn

Ban hành: 14/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2009
10495

Quyết định 111/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Đề án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm rau, quả, chè và thịt giai đoạn 2009 - 2015

Ban hành: 14/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2009
10496

Công văn 296/QLD-MP của Cục Quản lý dược về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung phân cấp quản lý mỹ phẩm

Ban hành: 12/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2009
10497

Chỉ thị 01/CT-BYT của Bộ Y tế về việc phục vụ y tế trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009

Ban hành: 12/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2009
10498

Công văn 112/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 về việc ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế

Ban hành: 06/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2009
10499

Công văn 4583/UBND-LĐCSXH của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức Hiến máu tình nguyện

Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2009
10500

Thông tư 135/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 05 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường

Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2009
Vui lòng đợi