Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.058 văn bản: Y tế-Sức khỏe
10461

Quyết định 73/2005/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 14/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2005
10462

Quyết định 72/2005/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 14/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2005
10463

Quyết định 37/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm viêm phổi do virút

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 11/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2005
10464

Công văn 1786/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 10/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2005
10465

Quyết định 12/2005/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch hành động khẩn cấp phòng, chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 09/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2005
10466

Thông tư liên tịch 32/2005/TTLT-BLĐTBXH-BYT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng, chống lao, HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 09/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2005
10467

Công văn 9130/BYT-ĐTr của Bộ Y Tế về việc danh sách đợt 4 các bệnh viện được khám và chứng nhận sức khoẻ cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 08/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2006
10468

Công văn 8042/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược Việt Nam về việc lưu thông, phân phối thuốc Tamiflu

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 04/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2005
10469

Nghị quyết 15/2005/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm A (H5N1) ở người

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 04/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2005
10470

Công điện 1686/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 01/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2005
10471

Quyết định 36/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 31/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2005
10472

Quyết định 31/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 27/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2018
10473

Thông tư liên tịch 31/2005/TTLT-BLĐTBXH-BCA của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Công an về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 43/2005/NĐ-CP ngày 05/4/2005 của Chính phủ quy định về việc đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 25/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2005
10474

Quyết định 30/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc sử dụng thuốc dự trữ lưu thông

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 17/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2005
10475

Chỉ thị 34/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung sức triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống khi xẩy ra dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 15/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2005
10476

Quyết định 243/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 05/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2005
10477

Quyết định 29/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 30/09/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2010
10478

Quyết định 178/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung, điều chỉnh một số chế độ, chính sách xã hội tại các trung tâm bảo trợ xã hội, cơ sở chữa bệnh và tại cộng đồng của Thành phố

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 29/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2018
10479

Quyết định 3420/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố 48 vắc xin, sinh phẩm y tế được phép lưu hành tại Việt Nam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 19/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2005
10480

Quyết định 225/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cấp bệnh viện huyện và bệnh viện đa khoa khu vực giai đoạn 2005 - 2008

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 15/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2005
Vui lòng đợi