Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.073 văn bản: Y tế-Sức khỏe
10461

Quyết định 43/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định yêu cầu kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm"

Ban hành: 20/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2006
10462

Quyết định 4960/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy trình thanh tra về công bằng trong chăm sóc sức khoẻ tại tuyến y tế cơ sở"

Ban hành: 20/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
10463

Quyết định 44/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực y tế"

Ban hành: 20/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2006
10464

Thông tư số 108/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính về dự trữ lưu thông thuốc quốc gia theo Quyết định số 110/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 08/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
10465

Quyết định 42/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy chế về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm"

Ban hành: 08/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
10466

Quyết định 41/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh, dịch vụ, phục vụ ăn uống"

Ban hành: 08/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2005
10467

Thông tư liên tịch 24/2005/TTLT-BYT-BTS của Bộ Y tế và Bộ Thuỷ sản về việc hướng dẫn phân công, phối hợp quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm thuỷ sản

Ban hành: 08/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2006
10468

Quyết định 3024/2005/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Kế hoạch hành động khẩn cấp phòng, chống dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm A (H5N1) ở người

Ban hành: 07/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
10469

Quyết định 313/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với người nhiễm HIV/AIDS và những người trực tiếp quản lý, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS trong các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước

Ban hành: 02/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2005
10470

Quyết định 39/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định về các điều kiện vệ sinh chung đối với cơ sở sản xuất thực phẩm

Ban hành: 28/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2005
10471

Quyết định 309/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch cúm gia cầm

Ban hành: 26/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2005
10472

Quyết định 38/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành kế hoạch phòng chống đại dịch cúm ở người tại Việt Nam

Ban hành: 24/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2006
10473

Công văn 8547/QLD-VP của Cục Quản lý Dược Việt Nam về việc lưu thông, phân phối thuốc Tamiflu

Ban hành: 23/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2005
10474

Quyết định 301/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2005 - 2010

Ban hành: 21/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2005
10475

Quyết định 80/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

Ban hành: 17/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2005
10476

Quyết định 73/2005/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ban hành: 14/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2005
10477

Quyết định 72/2005/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ban hành: 14/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2005
10478

Quyết định 37/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm viêm phổi do virút

Ban hành: 11/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2005
10479

Công văn 1786/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người

Ban hành: 10/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2005
10480

Quyết định 12/2005/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch hành động khẩn cấp phòng, chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người

Ban hành: 09/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2005
Vui lòng đợi