Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.073 văn bản: Y tế-Sức khỏe
10401

Quyết định 20/2006/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia về phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con giai đoạn 2006 - 2010

Ban hành: 07/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2006
10402

Quyết định 19/2006/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế đào tạo bác sĩ nội trú

Ban hành: 04/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2006
10403

Quyết định 154/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Quản lý nhà nước về dược phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, mỹ phẩmgiai đoạn 2006 - 2015"

Ban hành: 30/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2006
10404

Quyết định 153/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

Ban hành: 30/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
10405

Quyết định 2322/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí bệnh viêm não cấp do virus ở trẻ em"

Ban hành: 30/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2006
10406

Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) số 64/2006/QH11 của Quốc hội

Ban hành: 29/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2006
10407

Quyết định 51/2006/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định về điều kiện nhập khẩu, kinh doanh và phân phối, cung ứng vắc xin lở mồm long móng

Ban hành: 16/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
10408

Chỉ thị 06/2006/CT-BYT của Bộ Y tế về việc bảo đảm chất lượng đào tạo nhân lực y tế

Ban hành: 14/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2006
10409

Thông tư 08/2006/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm y tế, hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế và trang thiết bị y tế

Ban hành: 13/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
10410

Quyết định 2027/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phân công các bệnh viện phụ trách và giúp đỡ các tỉnh/thành phố khám, chẩn đoán và điều trị xơ hoá cơ Delta

Ban hành: 08/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2006
10411

Công văn 4243/BYT-ĐTr của Bộ Y tế về việc danh sách đợt 5 - các bệnh viện được khám và chứng nhận sức khoê cho người lao đông Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Ban hành: 07/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2006
10412

Thông tư 44/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính để phòng, chống dịch lở mồm long móng ở gia súc

Ban hành: 24/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
10413

Chỉ thị 05/2006/CT-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết

Ban hành: 24/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
10414

Quyết định 17/2006/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định tạm thời việc nhập khẩu thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký

Ban hành: 19/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
10415

Thông tư liên tịch 02/2006/TLLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC của Bộ Công an, Bô Quốc phòng, Bộ Y tế, Toà án nhân dân tối cáo và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật về tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù đối với người đang chấp hành hình phạt tù bị bệnh nặng

Ban hành: 18/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
10416

Quyết định 16/2006/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương"

Ban hành: 17/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
10417

Công văn 3706/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc thu hồi Thông tư số 05/2006/TT-BYT ngày 28/4/2006 và ban hành Thông tư số 06/2006/TT-BYT ngày 16/5/2006

Ban hành: 17/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2006
10418

Quyết định 38/2006/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định phòng chống bệnh Lở mồm long móng gia súc

Ban hành: 16/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
10419

Thông tư 06/2006/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và mỹ phẩm

Ban hành: 16/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
10420

Chỉ thị 04/2006/CT-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm, cứu nạn năm 2006

Ban hành: 15/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
Vui lòng đợi