Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.042 văn bản: Y tế-Sức khỏe
10261

Nghị định 108/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 26/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2007
10262

Thông tư liên tịch 68/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quản lý kinh phí thực hiện Quyết định số 65/2005/QĐ-TTg ngày 25/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ ri, trẻ em tàn tật nặng, trẻ em là nạn nhân của chất độc hoá học và trẻ em nhiễm HIV/AIDS

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 20/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2007
10263

Công văn 779/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ đạo phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 19/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2007
10264

Công văn 3323/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác cai nghiện ma túy

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 15/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2007
10265

Quyết định 815/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 06/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2007
10266

Thông tư 09/2007/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 06/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2007
10267

Thông tư liên tịch 08/2007/TTLT-BYT-BNV của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hành chính Tải về
Ban hành: 05/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2007
10268

Quyết định 48/2007/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với các vật thể phi phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 29/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2007
10269

Thông tư 07/2007/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 25/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2007
10270

Công văn 645/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ đạo phòng, chống dịch cúm gia cầm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 24/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2007
10271

Công văn 2734/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc công bố kết quả nhanh, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 22/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2007
10272

Công văn 2595/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc Bộ Y tế tiếp nhận đợt 8 thuốc ARV điều trị HIV/AIDS của Chương trình PEPFAR

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 16/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2007
10273

Quyết định 18/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 365:2007 "Bệnh viện đa khoa - Hướng dẫn thiết kế"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Xây dựng Tải về
Ban hành: 15/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2019
10274

Công văn 597/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc Dự án "Hỗ trợ nâng cao chất lượng công tác Thông tin-Giáo dục-Truyền thông sức khỏe cộng đồng"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 15/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2007
10275

Quyết định 29/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc bổ sung một số nội dung của nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc" ban hành kèm theo Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Nguyên tắc "Thực hành tốt phân phối thuốc' ban hành kèm theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 11/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2007
10276

Chỉ thị 12/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 10/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2007
10277

Quyết định 28/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc quy định giá tối đa của một số khối lượng máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 10/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2007
10278

Chỉ thị 02/2007/CT-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm, cứu nạn năm 2007

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 08/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2007
10279

Quyết định 60/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 07/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2007
10280

Công văn 2211/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, thể dục thể thao

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 25/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2007
Vui lòng đợi