Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.556 văn bản: Y tế-Sức khỏe
10241

Thông tư 08/2009/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc không kê đơn

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 01/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2009
10242

Thông báo 1106/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 01/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2009
10243

Quyết định 930/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các bệnh viện chuyên khoa lao, tâm thần, ung bướu, chuyên khoa nhi và một số bệnh viện đa khoa tỉnh thuộc vùng miền núi, khó khăn sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2009 - 2013"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Xây dựng Tải về
Ban hành: 30/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2009
10244

Thông báo 1098/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 30/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2009
10245

Thông báo 1092/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 29/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2009
10246

Báo cáo 577/BC-BYT của Bộ Y tế về tình hình dịch cúm A (H1N1) và các biện pháp đã triển khai

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 29/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2009
10247

Công văn 9262/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc tiếp tục thực hiện khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi theo phương thức thực thanh thực chi

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 29/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2009
10248

Thông báo 1080/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 28/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2009
10249

Thông báo 1079/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình cúm A (H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 27/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2009
10250

Thông báo 1078/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình cúm A (H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 26/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2009
10251

Thông tư 06/2009/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về định mức thuốc thiết yếu và các vật tư tiêu hao trong các dịch vụ, thủ thuật chăm sóc sức khoẻ sinh sản

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 26/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2009
10252

Thông báo 1069/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 25/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2009
10253

Báo cáo 562/BC-BYT của Bộ Y tế về tình hình dịch cúm A (H1N1) và các biện pháp đã triển khai

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 24/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2009
10254

Thông báo 1059/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 24/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2009
10255

Công điện 4012/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc chuẩn bị đối phó với diễn biến xấu của thời tiết do ảnh hưởng của cơn bão số 3 trên biển Đông

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 24/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2009
10256

Thông báo 1050/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 23/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2009
10257

Thông báo 1039/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 23/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2009
10258

Công văn 4206/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị Chính phủ Nhật Bản cung cấp trang thiết bị cho các hoạt động tiếp nối của dự án y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 22/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2009
10259

Thông tư liên tịch 32/2009/TTLT-BQP-BVHTTDL của Bộ Quốc phòng và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về tiêu chuẩn về rèn luyện thể lực trong quân đội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 22/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2009
10260

Báo cáo 543/BC-BYT của Bộ Y tế về công tác y tế tháng 6 năm 2009

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 22/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2009
Vui lòng đợi