Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 10.438 văn bản: Y tế-Sức khỏe
10241

Thông tư 02/1999/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn việc tổ chức bán thuốc chữa bệnh có trợ cước vận chuyển ở địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc

Ban hành: 12/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2005
10242

Chỉ thị 03/1999/CT-BYT của Bộ Y tế về đẩy mạnh thực hiện kế hoạch y tế năm 1999 nhằm đạt được các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VIII về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân do Bộ Y tế ban hành

Ban hành: 10/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
10243

Thông tư 01/1999/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và giá vắc xin, sinh phẩm miễn dịch dùng cho người

Ban hành: 10/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2009
10244

Quyết định 14/1999/QĐ-TTg của Bộ Y tế về việc thành lập Cục Quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế

Ban hành: 04/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
10245

Thông tư liên tịch 05/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc thực hiện khám chữa bệnh được miễn nộp một phần viện phí đối với người thuộc diện quá nghèo quy định tại Nghị định 95/CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ

Ban hành: 29/01/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2003
10246

Quyết định 06/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Y Hải Phòng

Ban hành: 25/01/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
10247

Thông báo 204/TC/VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm về vấn đề "Thực hiện chỉ tiêu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi vào năm 2000"

Ban hành: 23/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2004
10248

Thông tư 17/1998/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện việc khám chữa bệnh, sử dụng quỹ khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ban hành: 19/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
10249

Thông tư 16/1998/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc nhập khẩu, quản lý và sử dụng xe ô tô cứu thương

Ban hành: 15/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2017
10250

Thông tư liên tịch 15/1998/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH vủa Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định của Điều lệ bảo hiểm y tế ban hành theo Nghị định số 58/1998/NĐ-CP ngày 13/8/1998 của Chính phủ

Ban hành: 05/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2005
10251

Thông tư 14/1998/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn hoạt động kinh doanh trang thiết bị y tế tư nhân

Ban hành: 17/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2005
10252

Thông tư liên tịch 09/1998/TTLT-BNN-BYT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế hướng dẫn thi hành Điều 4, Điều 51 Điều lệ kiểm dịch y tế biên giới nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 41/1998/NĐ-CP ngày 11/6/1998 của Chính phủ

Ban hành: 17/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
10253

Quyết định 197/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoá chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

Ban hành: 10/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2006
10254

Quyết định 5676/1998/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc quy định tạm thời về thu, chi phục vụ đưa đón bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân về gia đình tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng

Ban hành: 07/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2020
10255

Quyết định 2433/1998/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc quy định các thuốc được xét cho phép quảng cáo cho công chúng trên truyền hình, trruyền thanh

Ban hành: 17/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
10256

Quyết định 1904/1998/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục phân loại phẫu thuật, thủ thuật

Ban hành: 10/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2015
10257

Pháp lệnh về người tàn tật số 06/1998/PL-UBTVQH10

Ban hành: 30/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2004
10258

Thông tư liên tịch 40/1998/TTLT-BGD&ĐT-BYT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế về việc hướng dẫn bảo hiểm y tế học sinh

Ban hành: 18/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2005
10259

Nghị định 41/1998/NĐ-CP của Chính phủ ban hành Điều lệ kiểm dịch y tế biên giới của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ban hành: 11/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/1998
10260

Thông tư 06/1998/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp Cử nhân Cao đẳng hệ tại chức Điều dưỡng (Y tá), Hộ sinh và Kỹ thuật Y học năm học 1998-1999

Ban hành: 16/04/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
Vui lòng đợi