Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.042 văn bản: Y tế-Sức khỏe
10221

Quyết định 103/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Lĩnh vực khác;Doanh nghiệp;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 24/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2008
10222

Công văn 5394/TCHQ-DT của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường kiểm tra, giảm sát, xử lý việc nhập khẩu chất thải nguy hại

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 20/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2007
10223

Quyết định 151/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về việc nhập khẩu thuốc chưa đăng có số đăng ký tại Việt Nam

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 12/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2007
10224

Quyết định 149/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiếu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2006 - 2010

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 10/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2007
10225

Chỉ thị 19/2007/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại ở động vật trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 07/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2008
10226

Công văn 5069/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Quy chế quản lý chất thải y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 07/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2007
10227

Công văn 5045/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng, nâng cấp các bệnh viện đa khoa vùng và một số bệnh viện đa khoa tỉnh

Lĩnh vực: Đầu tư;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 06/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2007
10228

Chỉ thị 77/2007/CT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kiểm soát hóa chất, kháng sinh cấm trong nuôi trồng, khai thác, bảo quản thuỷ sản sau thu hoạch và kiểm soát dư lượng hóa chất, kháng sinh trong các lô hàng thủy sản xuất nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Y tế-Sức khỏe;Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 06/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2007
10229

Thông tư liên tịch 135/2007/TTLT-BQP-BYT-BTC của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 153/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ quy định về khám bệnh, chữa bệnh và tiêu chuẩn vật chất về y tế đối với người đang làm công tác cơ yếu; thực hiện Bảo hiểm y tế bắt buộc đối với thân nhân người đang làm công tác cơ yếu

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 05/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2007
10230

Thông tư liên tịch 11/2007/TTLT-BYT-BTC-BCT của Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về giá thuốc dùng cho người

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 31/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2007
10231

Quyết định 33/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Chương trình hành động tăng cường năng lực và hợp tác quốc tế trong phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 23/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2007
10232

Thông tư 101/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 20/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2007
10233

Thông tư­ liên tịch 13/2007/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 20/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2007
10234

Quyết định 113/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Trung tâm y tế Dự phòng quận 5 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 5

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 16/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2008
10235

Quyết định 114/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Bệnh viện quận 5 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 5

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 16/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2008
10236

Quyết định 32/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định tiêu chuẩn lâm sàng và các trường hợp không áp dụng các tiêu chuẩn lâm sàng để xác định chết não"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 15/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2007
10237

Quyết định 132/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 309/2005/QĐ-TTg ngày 26/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch cúm gia cầm

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Y tế-Sức khỏe;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 15/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2007
10238

Thông tư liên tịch 10/2007/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế công lập

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 10/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2007
10239

Thông báo 144/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh động vật, an toàn vệ sinh thực phẩm và kiểm soát giá cả thị trường

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 30/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2007
10240

Quyết định 950/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng trạm y tế xã thuộc vùng khó khăn giai đoạn 2008 - 2010

Lĩnh vực: Đầu tư;Y tế-Sức khỏe;Xây dựng;Chính sách Tải về
Ban hành: 27/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2007
Vui lòng đợi