Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.554 văn bản: Y tế-Sức khỏe
10221

Công điện 4485/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc đối phó với diễn biến phức tạp của thời tiết

Ban hành: 10/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2009
10222

Thông báo 1183/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Ban hành: 09/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2009
10223

Chỉ thị 12/2009/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện và bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 08/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2009
10224

Quyết định 993/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm

Ban hành: 08/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2009
10225

Thông báo 1173/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Ban hành: 08/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2009
10226

Thông báo 1162/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Ban hành: 07/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2009
10227

Công văn 4007/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc làm thủ tục tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập đối với hàng thiết bị y tế

Ban hành: 07/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2009
10228

Công điện 4416/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai các phương án phòng chống bão lụt do ảnh hưởng của mưa, lũ trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc

Ban hành: 06/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2009
10229

Công văn 4419/BYT-VPB7 của Bộ Y tế về việc xuất cấp hàng phục vụ công tác phòng chống lụt bão năm 2009

Ban hành: 06/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2009
10230

Báo cáo 609/BC-BYT của Bộ Y tế về tình hình cúm A (H1N1) và các biện pháp đã triển khai

Ban hành: 06/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2009
10231

Thông báo 1150/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Ban hành: 06/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2009
10232

Thông báo 1134/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

Ban hành: 05/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2009
10233

Thông báo 1133/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

Ban hành: 04/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2009
10234

Quyết định 721/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch hành động phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) trong các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng

Ban hành: 03/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2009
10235

Quyết định 720/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng thành lập Ban chỉ đạo phòng chống đại dịch cúm A (H1N1) của Bộ Xây dựng

Ban hành: 03/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2009
10236

Thông báo 1131/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Ban hành: 03/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2009
10237

Thông báo 1114/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về việc tình hình dịch cúm A (H1N1)

Ban hành: 02/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2009
10238

Quyết định 2374/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc quy định phân cấp quản lý đối với Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Ban hành: 02/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2009
10239

Thông tư 08/2009/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc không kê đơn

Ban hành: 01/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2009
10240

Thông báo 1106/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Ban hành: 01/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2009
Vui lòng đợi