Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.546 văn bản: Y tế-Sức khỏe
10201

Công văn 4813/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 34/2009/NQ-QH12 của Quốc hội ngày 19/06/2009 về việc đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 16/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2009
10202

Quyết định 4631/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch hành động phòng chống đại dịch cúm A (H1N1)trong các cơ sở giáo dục

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 16/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2009
10203

Thông báo 1243/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 15/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2009
10204

Công văn 4168/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế giá trị gia tăng thiết bị y tế nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 14/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2009
10205

Thông báo 1236/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 14/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2009
10206

Công văn 4129/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu hàng thực phẩm đông lạnh

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Y tế-Sức khỏe;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 13/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2009
10207

Chỉ thị 2038/CT-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường kiểm soát chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 13/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2009
10208

Thông báo 1215/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 13/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2009
10209

Công điện 4430/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai kế hoạch đề phòng mưa bão do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới.

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 11/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2009
10210

Công điện 4431/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai kế hoạch phòng chống cơn bão số 4

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 11/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2009
10211

Công văn 4679/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ đề nghị Chính phủ Nhật Bản cung cấp trang thiết bị cho dự án đào tạo y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 10/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2009
10212

Công văn 1192/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 10/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2009
10213

Công điện 4485/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc đối phó với diễn biến phức tạp của thời tiết

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 10/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2009
10214

Thông báo 1183/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 09/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2009
10215

Chỉ thị 12/2009/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện và bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 08/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2009
10216

Quyết định 993/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 08/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2009
10217

Thông báo 1173/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 08/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2009
10218

Thông báo 1162/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 07/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2009
10219

Công văn 4007/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc làm thủ tục tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập đối với hàng thiết bị y tế

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 07/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2009
10220

Công điện 4416/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai các phương án phòng chống bão lụt do ảnh hưởng của mưa, lũ trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 06/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2009
Vui lòng đợi