Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.073 văn bản: Y tế-Sức khỏe
10201

Thông tư liên tịch 147/2007/TTLT-BTC-BYT của Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006 - 2010

Ban hành: 12/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2007
10202

Quyết định 44/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong các bệnh viện công lập

Ban hành: 12/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2008
10203

Công văn 7203/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị về công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm toàn quốc

Ban hành: 11/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2007
10204

Thông tư liên tịch 14/2007/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 30/3/2007 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện

Ban hành: 10/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2007
10205

Chỉ thị 06/2007/CT-BYT của Bộ Y tế về việc nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân

Ban hành: 07/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2007
10206

Công văn 7120/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc vốn đầu tư mở rộng nâng cấp các cơ sở y tế công lập

Ban hành: 07/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2007
10207

Quyết định 1654/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng cho cộng tác viên và tình nguyện viên tham gia công tác phòng, chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm

Ban hành: 04/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2007
10208

Quyết định 73/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về hoạt động y tế trong các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Ban hành: 04/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2007
10209

Chỉ thị 25/2007/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý sản xuất, kinh doanh tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 04/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2008
10210

Quyết định 100/2007/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bổ sung, sửa đổi Quyết định số 72/2007/QĐ-BNN ngày 06/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định kiểm tra chất lượng thuốc thú y

Ban hành: 03/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2008
10211

Quyết định 138/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về một số cơ chế chính sách đẩy mạnh xã hội hoá trong lĩnh vực dịch vụ đô thị, giáo dục đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 03/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2008
10212

Quyết định 43/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Quản lý chất thải y tế

Ban hành: 30/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2007
10213

Công văn 6802/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng nguồn quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc để tạm ứng cho việc khám chữa bảo hiểm y tế quý I/2008

Ban hành: 22/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2007
10214

Thông tư 13/2007/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khoẻ

Ban hành: 21/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2007
10215

Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 của Quốc hội

Ban hành: 21/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2007
10216

Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 của Quốc hội

Ban hành: 21/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2007
10217

Quyết định 42/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc uỷ quyền thực hiện chức năng quản lý mỹ phẩm cho Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 20/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2008
10218

Quyết định 41/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam đã được xác định mã số hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Ban hành: 20/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2007
10219

Thông tư liên tịch 12/2007/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với thuốc và thiết bị y tế thuộc Chương trình viện trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ (PEPFAR) cho phòng, chống HIV/AIDS

Ban hành: 19/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2007
10220

Công văn 6688/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung vốn năm 2007 cho Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng, vệ sinh và sức khỏe nông thôn đồng băng sông Hồng vay vốn của WB

Ban hành: 19/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2007
Vui lòng đợi