Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.684 văn bản: Y tế-Sức khỏe
10181

Thông báo 1831/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình cúm A (H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 25/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2009
10182

Thông tư 17/2009/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thủ trưởng cơ quan y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 25/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2009
10183

Thông báo 1821/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 24/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2009
10184

Công văn 6630/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh chỉ tiêu mức giảm tỷ lệ sinh năm 2009 của Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 24/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2009
10185

Công văn 6498/BYT-KH-TC của Bộ Y tế về việc báo cáo công tác giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ cho ngành y tế năm 2008, 2009

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 24/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2009
10186

Thông báo 1811/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 23/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2009
10187

Công văn 1770/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận dự án do Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam viện trợ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 23/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2009
10188

Công văn 1766/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc ứng vốn trái phiếu Chính phủ cho dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên

Lĩnh vực: Đầu tư;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 23/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2009
10189

Công văn 6595/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc xin ý kiến về chính sách hỗ trợ sản xuất nguyên liệu kháng sinh trong nước

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 23/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2009
10190

Công văn 6608/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp nhận xe ôtô phục vụ dự án

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Ngoại giao Tải về
Ban hành: 23/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2009
10191

Thông báo 1795/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình cúm A (H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 22/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2009
10192

Thông tư 16/2009/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn việc tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 22/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2009
10193

Quyết định 1500/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Nghệ An phòng trừ dịch rầy nâu

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 21/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2009
10194

Thông báo 293/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp bàn về các giải pháp thu hút kinh phí tài trợ từ Quỹ Toàn cầu cho công tác phòng, chống HIV/AIDS

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 21/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2009
10195

Thông báo 1785/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 21/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2009
10196

Thông báo 1776/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình cúm A (H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 20/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2009
10197

Thông báo 1775/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 19/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2009
10198

Quyết định 1499/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất hóa chất Chlorine dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh thủy sản

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 18/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2009
10199

Thông tư 15/2009/TT-BYT của Bộ Y tế bãi bỏ Quyết định số 2554/2002/QĐ-BYT ngày 04/07/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành mẫu sổ sách và mẫu báo cáo thống kê y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hành chính Tải về
Ban hành: 18/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2009
10200

Báo cáo 871/BC-BYT của Bộ Y tế về công tác y tế tháng 9 năm 2009

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 18/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2009
Vui lòng đợi