Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.579 văn bản: Y tế-Sức khỏe
10181

Công điện 5224/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc chuẩn bị công tác đối phó với diễn biến xấu của thời tiết do ảnh hưởng của cơn bão số 6

Ban hành: 07/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2009
10182

Quyết định 828/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình cải tạo nâng cấp Bệnh viện Xây dựng cho người khuyết tật sử dụng

Ban hành: 07/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2009
10183

Công văn 1343/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc Bệnh viện Nhân dân Gia định Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận lô hàng thiết bị y tế đã qua sử dụng

Ban hành: 07/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2009
10184

Công văn 1333/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận lô hàng thiết bị y tế đã qua sử dụng

Ban hành: 06/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2009
10185

Công văn 1327/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc Bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải tiếp nhận lô hàng thiết bị y tế đã qua sử dụng

Ban hành: 06/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2009
10186

Công văn 6656/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo tập huấn về công tác phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) trong trường học

Ban hành: 06/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2009
10187

Công văn 1334/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận lô hàng thiết bị y tế đã qua sử dụng

Ban hành: 06/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2009
10188

Quyết định 819/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc xếp hạng Bệnh viện Xây dựng

Ban hành: 06/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2009
10189

Nghị định 68/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 4 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

Ban hành: 06/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2009
10190

Thông tư 48/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh dại ở động vật

Ban hành: 04/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2009
10191

Công văn 5281/BGTVT-CYT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường vệ sinh, khử trùng phương tiện giao thông công cộng phòng chống dịch cúm A (H1N1)

Ban hành: 04/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2009
10192

Công điện 5152/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc chuẩn bị các phương án phòng chống bão lụt

Ban hành: 04/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2009
10193

Quyết định 4885/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác y tế trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 03/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2009
10194

Công điện 5125/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc chủ động đối phó với những diễn biến xấu của áp thấp nhiệt đới

Ban hành: 03/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2009
10195

Công điện 5080/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai các phương án để chủ động đối phó với diễn biến phức tạp của thời tiết

Ban hành: 01/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2009
10196

Thông báo 1385/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

Ban hành: 31/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2009
10197

Quyết định 2762/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm cúm A (H1N1)”

Ban hành: 31/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2009
10198

Thông tư 47/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất thủy sản

Ban hành: 31/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2009
10199

Quyết định 64/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 31/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2009
10200

Nghị định 64/2009/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Ban hành: 30/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2009
Vui lòng đợi