Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.684 văn bản: Y tế-Sức khỏe
10161

Quyết định 3657/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành Bảng kiểm tra bệnh viện Y học cổ truyền năm 2009

Ban hành: 01/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2009
10162

Thông tư 189/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng nguyên liệu kháng sinh trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Ban hành: 30/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2009
10163

Quyết định 3632/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục các vị trí công tác trong ngành y tế phải thực hiện định kỳ chuyển đổi

Ban hành: 30/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2009
10164

Báo cáo 915/BC-BYT của Bộ Y tế về tình hình thiệt hại về y tế và công tác phòng, chống khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 9

Ban hành: 30/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2009
10165

Thông báo 260a/TB-BTC của Bộ Tài chính về ý kiến kết luận của lãnh đạo Bộ Tài chính tại cuộc họp thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc phối hợp thực hiện cải cách thủ tục hành chính thu, nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Ban hành: 30/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2009
10166

Thông báo 906/TB-BYT của Bộ Y tế về nội dung họp Tiểu ban giám sát thuộc Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người, ngày 23/09/2009

Ban hành: 30/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2009
10167

Thông báo 305/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái

Ban hành: 30/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2009
10168

Quyết định 3588/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

Ban hành: 29/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2009
10169

Báo cáo 904/BC-BYT của Bộ Y tế về tình hình thiệt hại về y tế và công tác phòng, chống khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 9

Ban hành: 29/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2009
10170

Thông báo 1847/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

Ban hành: 29/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2009
10171

Công văn 1818/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh nội dung và hoạt động của Dự án do tổ chức MSI-UK (Anh) viện trợ

Ban hành: 29/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2009
10172

Công văn 6754/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn dự án hỗ trợ kỹ thuật do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ

Ban hành: 29/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2009
10173

Quyết định 70/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Chương trình giám sát dịch tễ gia súc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Ban hành: 28/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2009
10174

Công điện 6569/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống bão

Ban hành: 28/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2009
10175

Thông báo 1840/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình cúm A (H1N1)

Ban hành: 28/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2009
10176

Công điện 6561/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống bão

Ban hành: 27/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2009
10177

Thông báo 1833/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình cúm A (H1N1)

Ban hành: 27/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2009
10178

Công điện 6560/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống bão

Ban hành: 26/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2009
10179

Thông báo 1832/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình cúm A (H1N1)

Ban hành: 26/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2009
10180

Thông báo 1826/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về nội dung cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người ngày 23/09/2009, tại Bộ Y tế

Ban hành: 25/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2009
Vui lòng đợi