Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.713 văn bản: Y tế-Sức khỏe
9781

Công văn 7212/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng thiết bị xử lý dữ liệu tự động cập nhật kèm thiết bị nhãn khoa

Ban hành: 01/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2010
9782

Công văn 6506/BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thẩm định chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia hoá chất sát trùng Cholorine

Ban hành: 01/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2010
9783

Quyết định 3233/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh nội dung và dự toán kinh phí các nhiệm vụ thuộc dự án đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông sản thực phẩm năm 2010, Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2006 - 2010 giao cho Cục Chăn nuôi

Ban hành: 01/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2010
9784

Quyết định 2166/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020

Ban hành: 30/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2010
9785

Lệnh 16/2010/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ban hành: 30/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2010
9786

Quyết định 4604/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành “Mẫu bệnh án Y học cổ truyền”

Ban hành: 29/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2010
9787

Công văn 2167/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận Dự án (vòng 9) do Quỹ Toàn cầu tài trợ phòng chống lao

Ban hành: 24/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2010
9788

Công văn 8482/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp nhận lô hàng trang thiết bị y tế viện trợ cho Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quang Trung

Ban hành: 22/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2010
9789

Báo cáo 942/BC-BYT của Bộ Y tê về công tác y tế tháng 11 năm 2010

Ban hành: 19/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2010
9790

Thông tư 41/2010/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa lên men

Ban hành: 18/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2010
9791

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Quốc hội, số 59/2010/QH12

Ban hành: 17/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2010
9792

Công văn 8327/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Dự án tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm giai đoạn IV (2011 - 2012)

Ban hành: 16/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2010
9793

Quyết định 5713/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố Hà Nội

Ban hành: 16/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2010
9794

Quyết định 1812/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng nguồn kinh phí không thường xuyên năm 2010 của Bệnh viện Nông nghiệp

Ban hành: 11/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2010
9795

Công văn 8119/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn rút vốn cho 3 Dự án Bệnh viện sử dụng vốn vay Tây Ban Nha

Ban hành: 09/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2010
9796

Thông tư 40/2010/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Ban hành: 05/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2010
9797

Quyết định 3902/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Tổ chức Mít tinh ra quân hưởng ứng "Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS" năm 2010

Ban hành: 04/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2010
9798

Công văn 2000/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận lô hàng vật tư, thiết bị y tế viện trợ cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định

Ban hành: 03/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2010
9799

Quyết định 1991/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất vắc xin, hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh

Ban hành: 02/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2010
9800

Công văn 7669/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc mua lương thực dự trữ quốc gia hàng năm

Ban hành: 26/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2010
Vui lòng đợi