Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.579 văn bản: Y tế-Sức khỏe
9761

Quyết định 2266/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hành chính Tải về
Ban hành: 25/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2015
9762

Quyết định 1794/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc gia hạn hiệu lực áp dụng Thông tư hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Y tế-Sức khỏe;Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 24/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2010
9763

Công văn 4032/BGTVT-CYT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè và mùa mưa bão 2010

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 21/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2010
9764

Báo cáo 509/BC-BYT của Bộ Y tế về Công tác y tế tháng 6 năm 2010

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 18/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2010
9765

Thông báo 169/TB-DP của Cục Y tế dự phòng về tình hình tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn Tả tại tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 17/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2010
9766

Luật An toàn thực phẩm của Quốc hội, số 55/2010/QH12

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 17/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2010
9767

Luật Người khuyết tật của Quốc hội, số 51/2010/QH12

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 17/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2010
9768

Công văn 6132/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc hướng dẫn ghi chỉ định điều trị, Chống chỉ định và liều dùng glucosamin

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 16/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2010
9769

Báo cáo 495/BC-BYT của Bộ Y tế về việc công tác cải cách hành chính Quý II năm 2010

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hành chính Tải về
Ban hành: 15/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2010
9770

Quyết định 3089/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 34/2009/QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội khóa XII về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 14/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2010
9771

Quyết định 846/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung vốn nhập bù vắc xin, thuốc khử trùng, thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 11/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2010
9772

Công văn 2333/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc y học cổ truyền

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 11/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2010
9773

Quyết định 831/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo về trang thiết bị y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 10/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2010
9774

Công văn 3884/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về kế hoạch triển khai Chương trình Methadone giai đoạn 2010 - 2015

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 07/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2010
9775

Công văn 2283/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tổ chức khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế xã

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 04/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2010
9776

Thông báo 103/TB-DP của Bộ Y tế về tình hình tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả tại tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 03/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2010
9777

Thông tư 35/2010/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 02/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2010
9778

Thông tư 34/2010/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 02/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2010
9779

Thông tư 33/2010/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm chất béo từ sữa

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 02/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2010
9780

Thông tư 32/2010/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm phomat

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 02/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2010
Vui lòng đợi