Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.554 văn bản: Y tế-Sức khỏe
9721

Quyết định 2590/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành chương trình đào tạo Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức

Ban hành: 20/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2014
9722

Công điện 4740/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc tìm kiếm cứu nạn và phòng chống bão lụt

Ban hành: 18/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2010
9723

Công điện 4646/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai công tác đối phó với diễn biến phức tạp của mưa bão

Ban hành: 14/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2010
9724

Quyết định 2497/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn xử lý ổ dịch sốt xuất huyết”

Ban hành: 14/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2010
9725

Quyết định 190/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc công bố 28 sinh phẩm y tế được phép lưu hành tại Việt Nam - đợt 11

Ban hành: 13/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2014
9726

Công điện 4631/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc chủ động đối phó với những diễn biến phức tạp của cơn bão Conson

Ban hành: 13/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2010
9727

Quyết định 2476/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Chương trình đào tạo chuyên ngành Y học cổ truyền cho đối tượng có bằng y sỹ

Ban hành: 12/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2014
9728

Quyết định 2477/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc về việc ban hành chương trình đào tạo chuyên ngành y học dự phòng cho đối tượng y sỹ

Ban hành: 12/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2014
9729

Thông tư liên tịch 98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế

Ban hành: 08/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2010
9730

Quyết định 2420/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục trang thiết bị và phương tiện làm việc của các Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe

Ban hành: 07/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2014
9731

Quyết định 2419/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn, định mức trong xây dựng trụ sở làm việc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 07/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2014
9732

Thông báo 285/TB-DP của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn Tả tại Hà Nội, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh và Bạc Liêu

Ban hành: 07/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2010
9733

Công văn 1149/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án do Quỹ OPEC về phát triển quốc tế (OFID) tài trợ

Ban hành: 06/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2010
9734

Công văn 6845/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc thông báo bỏ chỉ định dùng thuốc và bổ sung chống chỉ định đối với thuốc tiêm Cafein phối hợp với Natri Benzoat

Ban hành: 02/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2010
9735

Quyết định 3388/QĐ-BCT của Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển Ngành Dầu thực vật Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Ban hành: 28/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2010
9736

Quyết định 2266/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

Ban hành: 25/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2015
9737

Quyết định 1794/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc gia hạn hiệu lực áp dụng Thông tư hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu

Ban hành: 24/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2010
9738

Công văn 4032/BGTVT-CYT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè và mùa mưa bão 2010

Ban hành: 21/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2010
9739

Báo cáo 509/BC-BYT của Bộ Y tế về Công tác y tế tháng 6 năm 2010

Ban hành: 18/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2010
9740

Thông báo 169/TB-DP của Cục Y tế dự phòng về tình hình tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn Tả tại tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 17/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2010
Vui lòng đợi