Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 10.438 văn bản: Y tế-Sức khỏe
9701

Thông tư 04/2007/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần

Ban hành: 12/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2007
9702

Thông tư 03/2007/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi khoản 3 Mục IV Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế

Ban hành: 08/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2007
9703

Quyết định 11/2007/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú ý được lưu hành tại Việt Nam

Ban hành: 06/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2009
9704

Quyết định 16/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về thông tin, giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2010

Ban hành: 01/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2007
9705

Quyết định 13/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi Điều 2 của Quyết định số 35/2006/QĐ-BYT ngày 10/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Quy chế Quản lý mỹ phẩm"

Ban hành: 30/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2007
9706

Quyết đinh 12/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành nguyên tắc "Thực hành tốt phân phối thuốc"

Ban hành: 24/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2007
9707

Quyết định 11/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc"

Ban hành: 24/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2007
9708

Thông tư 02/2007/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược

Ban hành: 24/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2007
9709

Quyết định 05/2007/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi Quyết định số 38/2006/QĐ-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định phòng chống bệnh lở mồm long móng gia súc

Ban hành: 22/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2007
9710

Quyết đinh 06/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế truyền máu

Ban hành: 19/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2007
9711

Quyết định 04/2007/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành "Quy định về quản lý sản xuất và chứng nhận rau an toàn"

Ban hành: 19/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2007
9712

Quyết định 07/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về chăm sóc, hỗ trợ và điều trị cho người nhiễm HIV đến năm 2010

Ban hành: 19/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2007
9713

Quyết đinh 08/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Chương trình hành động giám sát HIV/AIDS, theo dõi, đánh giá chương trình

Ban hành: 19/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2007
9714

Thông tư 01/2007/TT-BYT của Bộ Y tế về hướng dẫn việc quản lý thuốc chữa bệnh cho người theo đường xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch

Ban hành: 17/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2007
9715

Quyết định 05/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý giai đoạn 2006 - 2010" thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2001- 2010

Ban hành: 17/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2007
9716

Quyết định 03/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục đến năm 2010

Ban hành: 15/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2007
9717

Quyết định 04/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục các chỉ số theo dõi, đánh giá Chương trình phòng, chống HIV/AIDS Quốc gia

Ban hành: 15/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2007
9718

Chỉ thị 01/2007/CT-BYT của Bộ Y tế về tăng cường công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Hợi 2007

Ban hành: 15/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2007
9719

Quyết định 02/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định về vệ sinh an toàn đối với sản phẩm thuốc lá

Ban hành: 15/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2007
9720

Quyết định 01/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định về thử thuốc trên lâm sàng"

Ban hành: 11/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2007
Vui lòng đợi