Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.543 văn bản: Y tế-Sức khỏe
9681

Thông báo 503/TB-DP của Cục Y tế dự phòng về việc tình hình tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn Tả

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 19/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2010
9682

Quyết định 1571/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất thuốc sát trùng BenKocid dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 19/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2010
9683

Công văn 1550/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc dự án Xây dựng Trung Tâm Y học hạt nhân và Xạ trị tại tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Xây dựng Tải về
Ban hành: 19/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2010
9684

Quyết định 2859/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Bao cao su dự phòng lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch giai đoạn 2010 - 2015

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 17/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2010
9685

Công văn 5799/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc thông tin về đề xuất tăng viện phí

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 17/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2010
9686

Công văn 5764/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc mua thiết bị y tế cho khoa A11 Bệnh viện TW Quân đội 108

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 17/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2010
9687

Quyết định 2194/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch chuẩn bị triển khai Luật An toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 16/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2010
9688

Thông báo 476/TB-DP của Cục Y tế dự phòng về việc tình hình tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn Tả

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 13/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2010
9689

Quyết định 3323/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 13/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2010
9690

Thông tư liên tịch 121/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn chế độ hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma tuý tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma tuý tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 12/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2010
9691

Thông tư 36/2010/TT-BYT của Bộ Y tế về việc bãi bỏ Quyết định số 29/2005/QĐ-BYT ngày 30/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 11/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2010
9692

Quyết định 2872/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 11/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2014
9693

Thông tư liên tịch 04/2010/TTLT-BCA-BYT của Bộ Công an, Bộ Y tế hướng dẫn việc khám bệnh, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam,phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục, học sinh trường giáo dưỡng tại bệnh viện của nhà nước

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 09/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2010
9694

Công văn 1367/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện vay vốn của Ngân hàng Thế giới

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 09/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2010
9695

Công văn 5527/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp nhận lô hàng trang thiết bị y tế viện trợ cho Đại học Huế

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 09/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2010
9696

Chỉ thị 2507/CT-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh tai xanh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 05/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2010
9697

Công văn 1355/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án Phòng chống bệnh truyền nhiễm tiểu vùng Mê Công - giai đoạn 2, vay vốn ADB

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 04/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2010
9698

Thông báo 382/TB-DP của Cục Y tế dự phòng về tình hình tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 29/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2010
9699

Thông báo 385/TB-DP của Cục Y tế dự phòng về vệc tình hình cúm A(H1N1), cúm A(H5N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 29/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2010
9700

Thông báo 364/TB-DP của Cục Y tế dự phòng về tình hình tiêu chảy cấp do Phẩy khuẩn tả

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 27/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2010
Vui lòng đợi