Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 10.717 văn bản: Y tế-Sức khỏe
9681

Công văn 7838/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật tồn đọng, cần tiêu hủy ở các tỉnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 14/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2008
9682

Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 của Quốc hội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 14/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2008
9683

Chỉ thị 61/2008/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS trong ngành giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 12/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2008
9684

Quyết định 4392/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc bãi bỏ Quyết định số 33/2008/QĐ-BYT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn sức khoẻ người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Quyết định số 34/2008/QĐ-BYT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn sức khoẻ người khuyết tật điều khiển xe mô tô, xe gắn máy ba bánh dùng cho người khuyết tật

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 08/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2008
9685

Công văn 7652/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện các biện pháp xử lý đối với các sản phẩm sữa nhiễm Melamine

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 06/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2008
9686

Công văn 7565/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về xử lý 2 Quyết định của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Giao thông Tải về
Ban hành: 04/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2008
9687

Công văn 7426/BYT-PC của Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Giao thông Tải về
Ban hành: 29/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2008
9688

Thông tư liên tịch 98/2008/TTLT/BTC-BCT của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược 2020

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Y tế-Sức khỏe;Công nghiệp;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 29/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2008
9689

Quyết định 36/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về an toàn truyền máu dự phòng lây nhiễm HIV giai đoạn 2008 - 2010

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 28/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2008
9690

Công văn 7320/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai Quyết định số 3333/QĐ-BYT ngày 08/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu phục vụ triển khai Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện, bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008 - 2010

Lĩnh vực: Đầu tư;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 24/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2008
9691

Công văn 7164/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc tăng cường triển khai thực hiện quản lý và xử lý chất thải y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 20/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2008
9692

Quyết định 86/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành định mức bảo quản thóc đổ rời trong điều kiện áp suất thấp do Cục Dự trữ Quốc gia trực tiếp quản lý

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 20/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2008
9693

Quyết định 58/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 17/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2008
9694

Công văn 6937/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về vấn đề sữa nhiễm Melamine và biện pháp xử lý

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 16/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2008
9695

Công văn 12143/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc bổ sung ngân sách năm 2008 để thực hiện điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Y tế-Sức khỏe;Chính sách;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 13/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2008
9696

Chỉ thị 3038/CT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm trong mùa Đông Xuân 2008 - 2009

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 10/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2008
9697

Công văn 6998/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc kiểm tra tình hình thực hiện Quy chế quản lý chất thải y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 10/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2008
9698

Công văn 6801/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc công tác dân số, chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Vi phạm hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 10/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2008
9699

Báo cáo 1076/BC-BYT của Bộ Y tế về các hoạt động đã triển khai nhằm ngăn chặn tình trạng sữa nhiễm Melamine và đề xuất biện pháp xử lý

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 08/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2008
9700

Quyết định 35/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc bãi bỏ Thông tư số 06/BYT-TT ngày 05/4/1990 của của Bộ Y tế quy định việc lấy mẫu, gửi mẫu kiểm tra chất lượng thuốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 07/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2008
Vui lòng đợi