Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.534 văn bản: Y tế-Sức khỏe
9681

Thông tư liên tịch 121/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn chế độ hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma tuý tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma tuý tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện

Ban hành: 12/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2010
9682

Thông tư 36/2010/TT-BYT của Bộ Y tế về việc bãi bỏ Quyết định số 29/2005/QĐ-BYT ngày 30/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

Ban hành: 11/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2010
9683

Quyết định 2872/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

Ban hành: 11/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2014
9684

Thông tư liên tịch 04/2010/TTLT-BCA-BYT của Bộ Công an, Bộ Y tế hướng dẫn việc khám bệnh, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam,phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục, học sinh trường giáo dưỡng tại bệnh viện của nhà nước

Ban hành: 09/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2010
9685

Công văn 1367/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện vay vốn của Ngân hàng Thế giới

Ban hành: 09/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2010
9686

Công văn 5527/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp nhận lô hàng trang thiết bị y tế viện trợ cho Đại học Huế

Ban hành: 09/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2010
9687

Chỉ thị 2507/CT-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh tai xanh

Ban hành: 05/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2010
9688

Công văn 1355/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án Phòng chống bệnh truyền nhiễm tiểu vùng Mê Công - giai đoạn 2, vay vốn ADB

Ban hành: 04/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2010
9689

Thông báo 382/TB-DP của Cục Y tế dự phòng về tình hình tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả

Ban hành: 29/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2010
9690

Thông báo 385/TB-DP của Cục Y tế dự phòng về vệc tình hình cúm A(H1N1), cúm A(H5N1)

Ban hành: 29/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2010
9691

Thông báo 364/TB-DP của Cục Y tế dự phòng về tình hình tiêu chảy cấp do Phẩy khuẩn tả

Ban hành: 27/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2010
9692

Quyết định 2674/QĐ-BYT của Bộ Y tế về viêc ban hành Chương trình đào tạo Điều dưỡng chuyên ngành Nhi khoa

Ban hành: 26/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2014
9693

Quyết định 2675/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc chương trình đào tạo Điều dưỡng chuyên ngành Nha khoa

Ban hành: 26/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2014
9694

Công văn 5132/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ hóa chất phòng chống dịch bệnh

Ban hành: 23/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2010
9695

Thông tư 44/2010/TT-BNNPTNT của Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định điều kiện cơ sở, vùng nuôi tôm sú, tôm chân trắng thâm canh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Ban hành: 22/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2010
9696

Thông tư 45/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định điều kiện cơ sở, vùng nuôi cá tra thâm canh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Ban hành: 22/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2010
9697

Thông báo 350/TB-DP của Cục Y tế dự phòng về việc tình hình tiêu chảy cấp do khuẩn tả

Ban hành: 22/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2010
9698

Công văn 4885/BYT-KH-TC của Bộ Y tế về việc đánh giá công tác thực hiện dự toán năm 2010 và xây dựng dự toán ngân sách năm 2011

Ban hành: 21/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2010
9699

Quyết định 2589/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Chương trình đào tạo Điều dưỡng chuyên ngành cộng đồng

Ban hành: 20/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2014
9700

Quyết định 2588/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Chương trình đào tạo Điều dưỡng chuyên ngành Dinh dưỡng - Tiết chế

Ban hành: 20/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2014
Vui lòng đợi