Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.555 văn bản: Y tế-Sức khỏe
9641

Quyết định 1991/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất vắc xin, hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 02/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2010
9642

Công văn 7669/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc mua lương thực dự trữ quốc gia hàng năm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 26/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2010
9643

Quyết định 64/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 25/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2010
9644

Quyết định 4026/QĐ-BYT của Bộ Y tế của Bộ Y tế ban hành Quy định phân công công tác chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 20/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2010
9645

Công văn 7114/BYT-K2ĐT của Bộ Y tế về việc tổ chức xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ năm 2010

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Khoa học-Công nghệ;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 20/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2010
9646

Báo cáo 856/BC-BYT của Bộ Y tế về công tác y tế tháng 10 năm 2010

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 20/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2010
9647

Công văn 3388/BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xuất dự trữ quốc gia hóa chất Sát trùng Chlorine phòng trừ dịch bệnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 19/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2010
9648

Báo cáo 847/BC-BYT của Bộ Y tế về tình hình thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh Miền Trung (đợt mưa lũ ngày 14-18/10/2010)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 18/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2010
9649

Công văn 6906/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2010

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 18/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2010
9650

Công văn 3600/LĐTBXH-BVCSTE của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đăng tải Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2011 - 2020

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 14/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2010
9651

Quyết định 3939/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Y - Dược học Việt Nam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 14/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2014
9652

Quyết định 333/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc công bố 29 vắc xin, sinh phẩm y tế được phép lưu hành tại Việt Nam - đợt 12

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 14/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2010
9653

Công văn 7283/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc đàm phán với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) về khoản vay dự án Phòng chống bệnh truyền nhiễm tiểu vùng Mê Kông - giai đoạn 2

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Ngoại giao Tải về
Ban hành: 12/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2010
9654

Quyết định 3759/QĐ-BYT của Bộ Y tế về phương pháp chế biến bảo đảm chất lượng đối với 85 vị thuốc đông y

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 08/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2010
9655

Quyết định 2668/QĐ-BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về giá mua thuốc bảo vệ thực vật Aperlaur 100 WP đưa vào dự trữ quốc gia năm 2010

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 06/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2010
9656

Quyết định 1844/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hóa chất Chlorine dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh thủy sản

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 05/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2010
9657

Quyết định 3701/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt “Chương trình hành động quốc gia về nâng cao năng lực quản lý phòng xét nghiệm y học từ nay đến năm 2020”

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 05/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2014
9658

Thông báo 272/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân - Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 11/09/2010

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 05/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2010
9659

Nghị định 103/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 01/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2010
9660

Công văn 7002/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc Bộ Y tế tiếp nhận viện trợ máy siêu âm đã qua sử dụng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 01/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2010
Vui lòng đợi