Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.701 văn bản: Y tế-Sức khỏe
9621

Công văn 3357/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc ký Thỏa thuận thực hiện dự án "Hỗ trợ kỹ thuật tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh" với Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Ngoại giao Tải về
Ban hành: 25/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2011
9622

Công văn 7353/QLD-TT của Cục Quản lý Dược về việc thông tin liên quan đến paraben

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 25/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2011
9623

Quyết định 1625/QĐ-BYT của Bộ Y tế phê duyệt Bảng giá thu một phần viện phí áp dụng tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 24/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2011
9624

Công văn 7173/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 43/2010/TT-BYT

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 23/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2011
9625

Thông tư 17/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định hồ sơ, thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ chi phí mai táng và tiếp nhận người cao tuổi vào cơ sở bảo trợ xã hội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 19/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2011
9626

Công văn 3164/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 18/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2011
9627

Thông tư 17/2011/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành quy định mức giới hạn nhiễm phóng xạ trong thực phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 17/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2011
9628

Quyết định 1499/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 17/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2011
9629

Thông báo 115/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 11/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2011
9630

Quyết định 1346/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành, phối hợp ban hành đến ngày 31/12/2010 đã hết hiệu lực pháp luật

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 06/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2011
9631

Công văn 702/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn Hiệp định vay Phòng chống bệnh truyền nhiễm Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 04/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2011
9632

Quyết định 530/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tổ chức cuộc thi "Tình nguyện viên với công tác tuyên truyền, tư vấn phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS năm 2011"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 04/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2011
9633

Công văn 696/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc thỏa ước tài trợ cho Dự án Trung tâm Bệnh viện Đại học Y Hà Nội do AFD Tài trợ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Ngoại giao Tải về
Ban hành: 02/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2011
9634

Công văn 1721/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc quyết toán đa tuyến ngoại tỉnh năm 2010

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 29/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2011
9635

Công văn 6129/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc xử lý thuốc Zinnat giả

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 28/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2011
9636

Chỉ thị 03/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc củng cố mạng lưới y tế cơ sở và nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe người lao động

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 28/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2011
9637

Thông tư liên tịch 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế quy định các các nội dung đánh giá công tác y tế tại các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 28/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2011
9638

Quyết định 141/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc công bố 03 tên thuốc sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam - Đợt 127 (bổ sung)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 27/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2011
9639

Quyết định 136/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc rút số đăng ký của thuốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 27/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2011
9640

Quyết định 139/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc công bố 03 thuốc sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 27/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2011
Vui lòng đợi