Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.082 văn bản: Y tế-Sức khỏe
9261

Thông báo 285/TB-DP của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn Tả tại Hà Nội, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh và Bạc Liêu

Ban hành: 07/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2010
9262

Công văn 1149/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án do Quỹ OPEC về phát triển quốc tế (OFID) tài trợ

Ban hành: 06/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2010
9263

Công văn 6845/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc thông báo bỏ chỉ định dùng thuốc và bổ sung chống chỉ định đối với thuốc tiêm Cafein phối hợp với Natri Benzoat

Ban hành: 02/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2010
9264

Quyết định 3388/QĐ-BCT của Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển Ngành Dầu thực vật Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Ban hành: 28/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2010
9265

Quyết định 2266/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

Ban hành: 25/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2015
9266

Quyết định 1794/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc gia hạn hiệu lực áp dụng Thông tư hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu

Ban hành: 24/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2010
9267

Công văn 4032/BGTVT-CYT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè và mùa mưa bão 2010

Ban hành: 21/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2010
9268

Báo cáo 509/BC-BYT của Bộ Y tế về Công tác y tế tháng 6 năm 2010

Ban hành: 18/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2010
9269

Thông báo 169/TB-DP của Cục Y tế dự phòng về tình hình tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn Tả tại tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 17/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2010
9270

Luật Người khuyết tật của Quốc hội, số 51/2010/QH12

Ban hành: 17/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2010
9271

Luật An toàn thực phẩm của Quốc hội, số 55/2010/QH12

Ban hành: 17/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2010
9272

Công văn 6132/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc hướng dẫn ghi chỉ định điều trị, Chống chỉ định và liều dùng glucosamin

Ban hành: 16/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2010
9273

Báo cáo 495/BC-BYT của Bộ Y tế về việc công tác cải cách hành chính Quý II năm 2010

Ban hành: 15/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2010
9274

Quyết định 3089/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 34/2009/QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội khóa XII về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm

Ban hành: 14/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2010
9275

Quyết định 846/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung vốn nhập bù vắc xin, thuốc khử trùng, thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia

Ban hành: 11/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2010
9276

Công văn 2333/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc y học cổ truyền

Ban hành: 11/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2010
9277

Quyết định 831/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo về trang thiết bị y tế

Ban hành: 10/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2010
9278

Công văn 3884/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về kế hoạch triển khai Chương trình Methadone giai đoạn 2010 - 2015

Ban hành: 07/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2010
9279

Công văn 2283/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tổ chức khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế xã

Ban hành: 04/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2010
9280

Thông báo 103/TB-DP của Bộ Y tế về tình hình tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả tại tỉnh Bến Tre

Ban hành: 03/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2010
Vui lòng đợi