Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 10.479 văn bản: Y tế-Sức khỏe
9221

Thông báo 965/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

Ban hành: 09/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2009
9222

Thông báo 954/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

Ban hành: 09/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2009
9223

Báo cáo 498/BC-BYT của Bộ Y tế về tình hình thực hiện Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ, 6 tháng đầu năm 2009 của Bộ Y tế

Ban hành: 09/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2009
9224

Công văn 3787/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhận viện trợ

Ban hành: 08/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2009
9225

Thông báo 942/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Ban hành: 06/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2009
9226

Báo cáo 490/BC-BYT của Bộ Y tế về tình hình dịch cúm A(H1N1), tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả, sốt cuất huyết và các biện pháp đã triển khai

Ban hành: 06/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2009
9227

Quyết định 652/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành tạm thời mẫu và mã số thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình

Ban hành: 05/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2009
9228

Thông báo 928/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Ban hành: 05/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2009
9229

Thông tư 29/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bổ sung, sửa đổi Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/03/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng

Ban hành: 04/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2009
9230

Quyết định 84/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

Ban hành: 04/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2009
9231

Thông tư 30/2009/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y đối với sản xuất, kinh doanh sản phẩm động vật, giết mổ động vật sử dụng làm thực phẩm

Ban hành: 04/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2009
9232

Công văn 3674/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức nhận viện trợ

Ban hành: 03/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2009
9233

Thông tư 115/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 119/2008/TT-BTC ngày 08/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án y tế do địa phương quản lý theo Nghị quyết số 18/2008/NQ-QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc hội Khoá XII

Ban hành: 03/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2009
9234

Báo cáo 483/BC-BYT của Bộ Y tế về tình hình dịch cúm A(H1N1), tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả, sốt xuất huyết và các biện pháp đã triển khai

Ban hành: 03/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2009
9235

Công văn 897/TY-KD của Cục Thú y về việc hướng dẫn tạm thời kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thuỷ sản vận chuyển trong nước

Ban hành: 03/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2009
9236

Công văn 3610/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức lại Bệnh viện Bưu điện II và Bệnh viện điều Dưỡng - Phục hồi chức năng Bưu điện II thành Bệnh viện đa khoa Bưu điện

Ban hành: 02/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2009
9237

Công văn 3649/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc đơn vị làm đầu mối Dự án phòng, chống HIV/AIDS khu vực châu Á tại Việt Nam (HAARP)

Ban hành: 02/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2009
9238

Thông báo 920/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

Ban hành: 02/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2009
9239

Thông báo 479/TB-BYT của Bộ Y tế nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tình hình dịch cúm A (H1N1) tại Việt Nam

Ban hành: 02/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2009
9240

Thông tư 03/2009/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về tổ chức, quản lý và hoạt động của chuỗi nhà thuốc GPP

Ban hành: 01/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2009
Vui lòng đợi