Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 10.498 văn bản: Y tế-Sức khỏe
9181

Quyết định 721/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch hành động phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) trong các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 03/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2009
9182

Thông báo 1114/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về việc tình hình dịch cúm A (H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 02/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2009
9183

Quyết định 2374/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc quy định phân cấp quản lý đối với Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 02/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2009
9184

Thông báo 1106/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 01/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2009
9185

Thông tư 08/2009/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc không kê đơn

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 01/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2009
9186

Quyết định 930/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các bệnh viện chuyên khoa lao, tâm thần, ung bướu, chuyên khoa nhi và một số bệnh viện đa khoa tỉnh thuộc vùng miền núi, khó khăn sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2009 - 2013"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Xây dựng Tải về
Ban hành: 30/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2009
9187

Thông báo 1098/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 30/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2009
9188

Thông báo 1092/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 29/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2009
9189

Báo cáo 577/BC-BYT của Bộ Y tế về tình hình dịch cúm A (H1N1) và các biện pháp đã triển khai

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 29/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2009
9190

Công văn 9262/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc tiếp tục thực hiện khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi theo phương thức thực thanh thực chi

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 29/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2009
9191

Thông báo 1080/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 28/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2009
9192

Thông báo 1079/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình cúm A (H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 27/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2009
9193

Thông báo 1078/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình cúm A (H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 26/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2009
9194

Thông tư 06/2009/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về định mức thuốc thiết yếu và các vật tư tiêu hao trong các dịch vụ, thủ thuật chăm sóc sức khoẻ sinh sản

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 26/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2009
9195

Thông báo 1069/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 25/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2009
9196

Báo cáo 562/BC-BYT của Bộ Y tế về tình hình dịch cúm A (H1N1) và các biện pháp đã triển khai

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 24/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2009
9197

Thông báo 1059/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 24/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2009
9198

Công điện 4012/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc chuẩn bị đối phó với diễn biến xấu của thời tiết do ảnh hưởng của cơn bão số 3 trên biển Đông

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 24/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2009
9199

Thông báo 1050/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 23/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2009
9200

Thông báo 1039/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 23/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2009
Vui lòng đợi