Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 10.479 văn bản: Y tế-Sức khỏe
9181

Thông báo 1039/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Ban hành: 23/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2009
9182

Công văn 4206/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị Chính phủ Nhật Bản cung cấp trang thiết bị cho các hoạt động tiếp nối của dự án y tế

Ban hành: 22/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2009
9183

Thông tư liên tịch 32/2009/TTLT-BQP-BVHTTDL của Bộ Quốc phòng và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về tiêu chuẩn về rèn luyện thể lực trong quân đội

Ban hành: 22/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2009
9184

Báo cáo 543/BC-BYT của Bộ Y tế về công tác y tế tháng 6 năm 2009

Ban hành: 22/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2009
9185

Thông báo 1029/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về việc tình hình dịch cúm A (H1N1)

Ban hành: 21/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2009
9186

Thông báo 1028/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

Ban hành: 20/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2009
9187

Công văn 978/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án tại Cao Bằng, Bắc Kạn do Luxembourg tài trợ

Ban hành: 19/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2009
9188

Công văn 2141/LĐTBXH-NCC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc giám định thương tật đối với những trường hợp đặc biệt

Ban hành: 19/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2009
9189

Quyết định 2218/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành bảng giá thu một phần viện phí áp dụng tại Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng trẻ tàn tật vận động trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ban hành: 19/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2009
9190

Thông báo 1026/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

Ban hành: 19/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2009
9191

Nghị quyết 34/2009/NQ-QH12 của Quốc hội đẩy mạnh chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm

Ban hành: 19/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2009
9192

Công văn 977/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận dự án "Tăng cường hợp tác và chia sẻ thông tin về bệnh dại trong khối ASEAN+3" do ASEAN tài trợ

Ban hành: 19/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2009
9193

Chương trình 527/CTr-BYT của Bộ Y tế về việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh vì mục tiêu đáp ứng sự hài lòng của người bệnh Bảo hiểm Y tế

Ban hành: 18/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2009
9194

Công điện 3888/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc đối phó với diễn biến phức tạp của mưa lũ

Ban hành: 18/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2009
9195

Báo cáo 251/BC-UBTVQH12 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm

Ban hành: 18/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2009
9196

Thông báo 1020/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Ban hành: 18/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2009
9197

Thông báo 179/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị giao ban về xây dựng cơ bản cho giáo dục và y tế sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ

Ban hành: 18/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2009
9198

Thông tư 36/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định về phòng chống dịch bệnh cho động vật thuỷ sản

Ban hành: 17/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2009
9199

Thông tư 04/2009/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống"

Ban hành: 17/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2009
9200

Thông báo 1827/TB-BNV của Bộ Nội vụ về việc thực hiện công tác phòng, chống đại dịch cúm năm 2009

Ban hành: 17/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2009
Vui lòng đợi