Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 10.679 văn bản: Y tế-Sức khỏe
9161

Thông báo 260a/TB-BTC của Bộ Tài chính về ý kiến kết luận của lãnh đạo Bộ Tài chính tại cuộc họp thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc phối hợp thực hiện cải cách thủ tục hành chính thu, nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hành chính;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 30/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2009
9162

Thông báo 906/TB-BYT của Bộ Y tế về nội dung họp Tiểu ban giám sát thuộc Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người, ngày 23/09/2009

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 30/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2009
9163

Thông báo 305/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 30/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2009
9164

Quyết định 3588/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hành chính Tải về
Ban hành: 29/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2009
9165

Báo cáo 904/BC-BYT của Bộ Y tế về tình hình thiệt hại về y tế và công tác phòng, chống khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 9

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 29/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2009
9166

Thông báo 1847/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 29/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2009
9167

Công văn 1818/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh nội dung và hoạt động của Dự án do tổ chức MSI-UK (Anh) viện trợ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 29/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2009
9168

Công văn 6754/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn dự án hỗ trợ kỹ thuật do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 29/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2009
9169

Quyết định 70/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Chương trình giám sát dịch tễ gia súc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 28/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2009
9170

Công điện 6569/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống bão

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 28/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2009
9171

Thông báo 1840/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình cúm A (H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 28/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2009
9172

Công điện 6561/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống bão

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 27/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2009
9173

Thông báo 1833/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình cúm A (H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 27/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2009
9174

Công điện 6560/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống bão

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 26/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2009
9175

Thông báo 1832/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình cúm A (H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 26/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2009
9176

Thông báo 1826/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về nội dung cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người ngày 23/09/2009, tại Bộ Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hành chính Tải về
Ban hành: 25/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2009
9177

Thông báo 1831/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình cúm A (H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 25/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2009
9178

Thông tư 17/2009/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thủ trưởng cơ quan y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 25/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2009
9179

Thông báo 1821/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 24/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2009
9180

Công văn 6630/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh chỉ tiêu mức giảm tỷ lệ sinh năm 2009 của Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 24/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2009
Vui lòng đợi