Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.579 văn bản: Y tế-Sức khỏe
9121

Công văn 10210/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc quản lý các thuốc thành phẩm có chứa hoạt chất GN, HTT, TC dùng làm thuốc ở dạng phối hợp

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 11/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2012
9122

Thông báo 246/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về trang thiết bị y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 10/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2012
9123

Công văn 5302/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc dự phòng tai biến sản khoa

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 09/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2012
9124

Quyết định 157/QĐ-QLCL của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản về việc công chức được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 06/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2012
9125

Công văn 2636/BHXH-DVT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn áp dụng tỷ lệ hư hao đối với vị thuốc y học cổ truyền trong thanh toán bảo hiểm y tế theo Thông tư 49/2011/TT-BYT

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 06/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2012
9126

Công văn 10031/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc kinh doanh, sử dụng thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc nhóm Beta-agonist

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 06/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2012
9127

Công văn 5917/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 05/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2012
9128

Thông tư 12/2012/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và thụ tinh trong ống nghiệm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 05/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2012
9129

Công văn 4283/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc công bố các thông tin để triển khai thực hiện công tác đấu thầu thuốc theo Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/01/2012

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 04/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2012
9130

Công văn 2503/BHXH-DVT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thanh toán theo chế độ bảo hiểm y tế đối với 5 loại thuốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 02/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2012
9131

Lệnh 07/2012/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 02/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2012
9132

Quyết định 2976/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn, thay thế thành viên Ban chỉ đạo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 02/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2012
9133

Công văn 1081/ATTP-ĐKCN của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm về việc kiểm tra thực phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 02/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2012
9134

Công văn 9669/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính Quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 29/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2012
9135

Thông tư 11/2012/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn lập Hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 28/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2012
9136

Công văn 3158/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc quy định nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc là hóa chất

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 25/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2012
9137

Quyết định 164/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 517 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 78

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 22/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2014
9138

Quyết định 162/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 06 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 135 bổ sung

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 22/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2012
9139

Quyết định 165/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 16 thuốc nước ngoài (thuốc điều trị ung thư - số đăng ký có hiệu lực 01 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 78

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 22/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2012
9140

Công văn 3119/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý truy thu thuế đối với mặt hàng thực phẩm bổ sung

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 22/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2012
Vui lòng đợi