Danh mục

Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 11.543 văn bản: Y tế-Sức khỏe
9121

Quyết định 144/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc công bố 592 tên thuốc sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam - Đợt 135

Ban hành: 07/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2012
9122

Quyết định 146/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc công bố 07 thuốc sản xuất trong nước (thuốc chứa hoạt chất kháng virus - số đăng ký có hiệu lực 01 năm) được phép lưu hành tại Việt Nam - Đợt 135

Ban hành: 07/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2012
9123

Công văn 4340/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh mùa Hè

Ban hành: 07/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2012
9124

Công văn 4339/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phối hợp kiểm soát các hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh thuốc

Ban hành: 07/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2012
9125

Quyết định 147/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc công bố 03 thuốc sản xuất trong nước (thuốc có hoạt chất hoặc dạng phối hợp lần đầu tại Việt Nam đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 01 năm) được phép lưu hành tại Việt Nam - Đợt 135

Ban hành: 07/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2012
9126

Thông tư liên tịch 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Công an về việc quy định chi tiết chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh

Ban hành: 06/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2012
9127

Quyết định 1919/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành phong - da liễu

Ban hành: 04/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2012
9128

Quyết định 1918/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành lao và bệnh phổi

Ban hành: 04/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2012
9129

Công văn 4147/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Chương trình điều trị Methadone

Ban hành: 01/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2012
9130

Công văn 2048/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn bổ sung triển khai thực hiện Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BYT-BTC

Ban hành: 01/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2012
9131

Quyết định 31/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định 49/2009/QĐ-UBND ngày 20/07/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 31/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2016
9132

Quyết định 140/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc công bố 01 vắc xin được phép lưu hành tại Việt Nam

Ban hành: 30/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2012
9133

Công văn 4107/UBND-NNNT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 30/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2012
9134

Quyết định 141/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc công bố 47 vắc xin, sinh phẩm y tế được phép lưu hành tại Việt Nam - đợt 18

Ban hành: 30/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2012
9135

Quyết định 1272/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Ban Quản lý Dự án "Hỗ trợ Quản lý tri thức và Đối thoại chính sách thông qua đối tác phòng chống cúm gia cầm và cúm ở người" do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ thông qua Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP)

Ban hành: 29/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2012
9136

Quyết định 1240/QĐ-BNN-HTQT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Dự án "Hợp tác nghiên cứu so sánh vi rút cúm gia cầm và vi rút Newcastle giữa Hàn Quốc và Việt Nam" do Cơ quan thanh tra và kiểm dịch động vật, thực vật và thủy sản Hàn Quốc tài trợ

Ban hành: 28/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2012
9137

Quyết định 763/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về việc phê duyệt mức lương tư vấn - Dự án Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam giai đoạn 2011 - 2014

Ban hành: 25/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2012
9138

Công văn 3643/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các Quốc gia thành viên ASEAN và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về hợp tác y tế

Ban hành: 23/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2012
9139

Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS

Ban hành: 22/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2012
9140

Quyết định 1137/QĐ-BNN-HTQT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Dự án "Hỗ trợ quản trị tri thức và đối thoại chính sách thông qua đối tác phòng chống cúm gia cầm và cúm ở người"

Ban hành: 18/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2012
Vui lòng đợi