Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 8.402 văn bản: Y tế-Sức khỏe
7961

Thông tư 02/2004/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 20/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2004
7962

Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT-BVHTT-BYT của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Y tế về việc hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 12/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2004
7963

Quyết định 71/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc bổ sung một số chất vào danh mục thuộc hướng tâm thần, tiền chất của Quy chế quản lý thuốc hướng tâm thần ban hành kèm theo Quyết định số 3047/2001/QĐ-BYT ngày 12/7/2001

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 09/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2004
7964

Thông tư 01/2004/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 06/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2004
7965

Quyết định 265/2003/QĐ-TTg về chế độ đối với người bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 16/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2004
7966

Thông tư 10/2003/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn các công ty nước ngoài đăng ký hoạt động về vắc xin, sinh phẩm y tế với Việt Nam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 16/12/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2012
7967

Quyết định 6289/2003/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định bổ sung vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 09/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2008
7968

Quyết định 6282/2003/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục vật tư tiêu hao y tế được Bảo hiểm xã hội (Bảo hiểm y tế) thanh toán

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 08/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2003
7969

Quyết định 286/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo thành phố và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của quỹ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 08/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2006
7970

Quyết định 6075/2003/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục các hoạt chất, dạng bào chế không nhận hồ sơ đăng ký mới và đăng ký lại đối với thuốc nước ngoài

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 24/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2005
7971

Chỉ thị 53/2003/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục và đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 13/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2020
7972

Thông tư 24/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 120/2003/NĐ-CP ngày 20/10/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 9 của Nghị định 30/2003/NĐ-CP ngày 26/3/2002 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Người cao tuổi

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 06/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2003
7973

Quyết định 222/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chính sách quốc gia về Y Dược học cổ truyền đến năm 2010

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 03/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
7974

Quyết định 215/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc, khám chữa bệnh hoặc đấu tranh với những đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách;An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 24/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
7975

Quyết định 236/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Y tế thành phố

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 23/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
7976

Quyết định 5327/2003/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định về lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm khi xảy ra ngộ độc thực phẩm"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 13/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2008
7977

Chỉ thị 04/2003/CT-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường chăm sóc trẻ sơ sinh nhằm giảm tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 10/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2020
7978

Thông tư liên tịch 09/2003/TTLT-BYT-BTC-BNV của Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 29/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
7979

Quyết định 5090/2003/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành mẫu giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 29/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2004
7980

Quyết định 72/2003/QĐ-QLD của Cục Quản lý dược về việc ban hành danh mục mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 22/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2003
Vui lòng đợi