Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 8.402 văn bản: Y tế-Sức khỏe
41

Quyết định 100/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện cách ly y tế tại các cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 22/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2021
42

Công văn 522/BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc tăng cường phát hiện sớm ca bệnh COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 22/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2021
43

Quyết định 598/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc kết thúc thời gian cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư trên địa bàn huyện Ninh Giang

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 22/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2021
44

Quyết định 856/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Chỉ đạo Hội thao Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội lần thứ 29

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 22/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
45

Công văn 610/SYT-YDQLHN của Sở Y tế tỉnh Cần Thơ về việc thực hiện xét nghiệm cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 22/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
46

Công văn 520/BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về tổ chức hoạt động Tổ COVID cộng đồng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 21/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
47

Quyết định 593/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 21/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
48

Thông báo 519/TB-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc hướng dẫn xét nghiệm COVID-19 cho người lái xe

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Giao thông Tải về
Ban hành: 21/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
49

Báo cáo 33/BC-SYT của Sở Y tế tỉnh Hải Dương về kết quả kiểm tra, giám sát các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại cơ sở cung cấp suất ăn sẵn cho người cách ly tập trung trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 21/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2021
50

Công văn 551/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc cung cấp thông tin, hướng dẫn, hỗ trợ trong công tác tác xét nghiệm SARS-COV-2 cho các lái xe vận chuyển hàng hóa

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Giao thông Tải về
Ban hành: 20/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2021
51

Công văn 514/BCĐ-PCD của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Giao thông Tải về
Ban hành: 20/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2021
52

Thông báo 31/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc kiểm soát lưu thông của các phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Giao thông Tải về
Ban hành: 20/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2021
53

Công văn 371/SGTVT-P5 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương về việc xét nghiệm Covid-19 và hỗ trợ trong vận chuyển hàng hóa

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Giao thông Tải về
Ban hành: 20/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2021
54

Công văn 556/BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc hướng dẫn điều kiện hoàn thành cách ly y tế vùng có dịch để phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 20/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2021
55

Thông báo 11/TB-BCĐ của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố Hà Nội về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 92)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 20/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
56

​Thông báo 31/TB-VP của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo của tỉnh và BCĐ 05 huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngày 16/02/2021

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 20/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2021
57

Quyết định 588/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2021
58

Công văn 541/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Cẩm Giàng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2021
59

Công văn 435/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức giám sát đối với người trở về Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
60

Quyết định 590/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc kết thúc thời gian cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư trên địa bàn thị xã Kinh Môn

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2021
Vui lòng đợi