Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 7.549 văn bản: Y tế-Sức khỏe
3121

Công văn 8762/QLD-TT của Cục Quản lý Dược về việc cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa Ambroxol, Bromhexine, thuốc chứa Hydrochloroquine, Chloroquine, thuốc chứa Topiramate

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 18/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2015
3122

Quyết định 206/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 15/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2015
3123

Công văn 6765/QLD-MP của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 15/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2015
3124

Quyết định 1004/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch hành động năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 02/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2015
3125

Công văn 3755/QLD-MP của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành mỹ phẩm có công thức không đúng hồ sơ đã công bố

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 14/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2015
3126

Công văn 3754/QLD-MP của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành mỹ phẩm có công thức không đúng hồ sơ đã công bố

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 14/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2015
3127

Công văn 253/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý công tác tiêm chủng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 13/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2015
3128

Chỉ thị 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 22/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2014
3129

Công văn 1171/KCB-PHCN&GĐ của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc cung cấp danh sách cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/05/2013 của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 28/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2015
3130

Công văn 5212/BYT-DP của Bộ Y tế về việc áp dụng tờ khai y tế đối với người nhập cảnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 06/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2014
3131

Công văn 5211/BYT-DP của Bộ Y tế về việc phối hợp giám sát và áp dụng Tờ khai y tế đối với khách nhập cảnh tại các cửa khẩu quốc tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 06/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2014
3132

Công văn 13044/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 31/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2014
3133

Công văn 13043/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 31/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2014
3134

Công văn 4979/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác vệ sinh phòng bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 31/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2014
3135

Công văn 12802/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính Công văn 11393/QLD-ĐK ngày 04/07/2014

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 29/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2014
3136

Quyết định 2718/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 22/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2014
3137

Thông báo 773/TB-BYT của Bộ Y tế về kết luận của Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và triển khai Chỉ thị 06/CT-BYT ngày 13/06/2014 của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 18/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2014
3138

Công văn 11887/QLD-TT của Cục Quản lý Dược về việc cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa Diacerein, thuốc chứa Nicardipin dùng đường tĩnh mạch, các thuốc kê đơn dạng phối hợp chứa hàm lượng Paracetamol >325mg trong mỗi đơn vị phân liều

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 14/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2014
3139

Công văn 11790/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 10/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2014
3140

Quyết định 1904/1998/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục phân loại phẫu thuật, thủ thuật

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 10/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2015
Vui lòng đợi