Tra cứu Công văn về Xuất nhập khẩu

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.448 văn bản: Xuất nhập khẩu
8361

Công văn 336/CP-KTTH của Chính phủ về việc điều hành nhập khẩu phân bón năm 1999

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
8362

Công văn 1313-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc thưởng xuất khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
8363

Công văn 1314/TM/ĐT của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu thành phẩm để bán tiếp thị và nghiên cứu thị trường.

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
8364

Công văn 1547/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế hàng hoá và linh kiện CKD xe gắn máy nhập khẩu theo phương thức hàng đổi hàng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
8365

Công văn 275/CP-KTTH của Chính phủ về việc điều hành xuất khẩu gạo và tiêu thụ lúa, gạo vụ đông xuân 1998-1999

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
8366

Công văn 1393/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết miễn thuế, hoàn thuế đối với hàng hoá XNK

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Hải quan Tải về
8367

Công văn 1347/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế nhập khẩu hàng hoá Mỹ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
8368

Công văn 1332/TCT-NV2 của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá uỷ thác XNK

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
8369

Công văn 1300/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế nhập khẩu cho hàng hoá Nhật Bản

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
8370

Công văn 0897/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ Hoa Kỳ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo Tải về
8371

Công văn 0841/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ Nhật Bản

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Chính sách Tải về
8372

Công văn 0685/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ Hong Kong

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo Tải về
8373

Công văn 143/CP-KTTH của Chính phủ về việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu thông thường

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
8374

Công văn 880/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn bổ sung việc xét miễn thuế hàng quà biếu, tặng

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Hải quan Tải về
8375

Công văn 0559/TM-XNK của Bộ Thương mại hướng dẫn bổ sung thực hiện Quyết định số 129/19998/QĐ-BTM ngày 28/10/1998 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ thưởng xuất khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
8376

Công văn về việc hướng dẫn thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Hải quan Tải về
8377

Công văn về việc Chứng thư giám định hàng hoá xuất nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Hải quan Tải về
8378

Công văn 0427/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc giải quyết thủ tục có liên quan đến giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
8380

Công văn 241/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế nhập khẩu hàng hoá gia công nước ngoài biếu tặng, từ thiện

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về