Tra cứu Công văn về Xuất nhập khẩu

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.448 văn bản: Xuất nhập khẩu
8321

Công văn 7815/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện hiện Công văn số 6049/TC-TCT

8322

Công văn 7713/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu tạm nhập, tái xuất chuyển sang kinh doanh

8323

Công văn về việc thuế giá trị gia tăng đối với phụ tùng dây chuyền thiết bị, vật tư xây dựng nhập khẩu

8324

Công văn 6540/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện điểm 5 Thông tư liên tịch số 176/1999/TTLT/BTC-BCN-TCHQ

8326

Công văn về việc không thu thuế đối với tài liệu khoa học kỹ thuật dầu khí nhập khẩu

8327

Công văn 5711/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc phân loại đèn hình và cụm chức năng nhập khẩu trong bộ linh kiện đồng bộ CKD, IKD

8328

Công văn 4058/VHTT-PC của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc huỷ bỏ thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu văn hoả phẩm đối với băng, đĩa ca nhạc, sân khấu, phim đã dán nhãn

8329

Công văn 5442/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hàng tương tự với hàng nhập khẩu

8330

Công văn 4988/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế về việc thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng hoá nhập khẩu cho dự án

8331

Công văn 5089/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch 2395/1999/TTLT-BQP-BTC

8332

Công văn 5087/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu thép không hợp kim, cán mỏng, đã tráng kẽm, phủ sơn

8333

Công văn 4390-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nộp thuế nhập khẩu

8335

Công văn 4102-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc ghi thu, ghi chi thuế nhập khẩu, thuế TTĐB hàng hoá nhập khẩu cho dự án

8336

Công văn 3869/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc giải thích rõ điểm 2.5 trong văn bản số 3345/TM-XNK ngày 15/7//1999 của Bộ Thương mại

8337

Công văn 3871/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc bổ sung danh sách các nước và vùng lãnh thổ được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi của Việt Nam

8339

Công văn 3670/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế nhập khẩu hàng nhập khẩu bằng nguồn ODA Chính phủ Pháp theo Nghị định thư năm 1998

8340

Công văn 3278/TM-ĐT của Bộ Thương mại về việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu đối với các dự án sản xuất linh kiện điện, điện tử theo Quyết định số 53/1999/QĐ-TTg