Tra cứu Công văn về Xuất nhập khẩu

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.333 văn bản: Xuất nhập khẩu
8221

Công văn 3869/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc giải thích rõ điểm 2.5 trong văn bản số 3345/TM-XNK ngày 15/7//1999 của Bộ Thương mại

8222

Công văn 3871/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc bổ sung danh sách các nước và vùng lãnh thổ được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi của Việt Nam

8224

Công văn 3670/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế nhập khẩu hàng nhập khẩu bằng nguồn ODA Chính phủ Pháp theo Nghị định thư năm 1998

8225

Công văn 3278/TM-ĐT của Bộ Thương mại về việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu đối với các dự án sản xuất linh kiện điện, điện tử theo Quyết định số 53/1999/QĐ-TTg

8226

Công văn 743/CP-NN của Chính phủ về việc cho phép xuất khẩu các chi tiết sản phẩm gỗ mỹ nghệ bằng gỗ rừng tự nhiên trong nước

8228

Công văn 3345/TM-XNK của Bộ Thương mại bổ sung điều hành nhập khẩu năm 1999

8230

Công văn 3539/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Chỉ thị 14/1998/CT-TCHQ

8232

Công văn 2854-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc thực phẩm nhập khẩu từ EU

8233

Công văn 2704-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn việc xuất khẩu đổi hàng để nhập khẩu phân bón hoá học với các nước ASEAN và SNG

8234

Công văn 3093/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế nhập khẩu đối với sản phẩm gỗ xuất khẩu có nguồn gốc từ gỗ ngập khẩu

8235

Công văn 3079/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế tài liệu nhập khẩu

8236

Công văn 2300/TM-ĐT của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu bao bì nhựa thành phẩm để phục vụ gia công hàng may mặc xuất khẩu

8237

Công văn về việc nhập khẩu chứng gia cầm

8239

Công văn 2708/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu cáp máy vi tính

8240

Công văn 2462/TCHQ-KTTTcủa Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo CEPT-1999