Tra cứu Công văn về Xuất nhập khẩu

Có tất cả 8.058 văn bản: Xuất nhập khẩu
8001

Công văn 4193/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc sửa đổi, bổ sung Công văn 4949/TM-XNK ngày 03/06/1993

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 31/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2006
8002

Công văn 3923-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc quy định địa bàn quản lý của các phòng quản lý xuất nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 18/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2005
8003

Quy định 172/1998/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc lập bản trích tờ khai hàng hoá nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Hải quan Tải về
Ban hành: 20/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2004
8004

Công văn về việc tên sản phẩm gỗ thủ công mỹ nghệ xuất khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 09/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/1998
8005

Công văn 3782-TM/QLTT của Bộ Thương mại về việc quản lý, kiểm sát và xử lý vi phạm trong việc dán tem hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 06/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
8006

Công văn 1841/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với hàng hoá XNK của các DN đối với ĐTNN

Lĩnh vực: Đầu tư;Xuất nhập khẩu;Hải quan;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 03/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
8007

Công văn 1582-TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu đối với các dự án đầu tư trong nước

Lĩnh vực: Đầu tư;Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 15/05/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
8008

Công văn 1657/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc gia hạn thực hiện chỉ tiêu nhập khẩu rượu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 31/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
8009

Công điện về dán tem hàng nhập khẩu, chống buôn lậu và gian lận thương mại...

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 20/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
8010

Công văn về việc sử dụng tờ khai nguồn gốc xe nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 28/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
8011

Công văn 406-TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư 84/TT-BTC

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 12/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
8012

Công văn 395/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xác nhận tờ khai nguồn gốc xe ôtô, xe gắn máy.

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Hải quan Tải về
Ban hành: 11/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2004
8013

Công điện 130/CP/V1 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chống buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ vàng và ngoại tệ.

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 10/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2003
8014

Công văn 5234/1997/QLTT của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện Thông tư liên tịch số 07/1997/TTLT và số 77/1997/TTLT

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 24/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
8015

Công văn 4170-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc triển khai dán tem hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 22/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2005
8016

Công văn 4043/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc dán tem hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Hải quan Tải về
Ban hành: 18/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2004
8017

Công văn 4043-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc dán tem hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 11/11/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2003
8018

Công văn 3642/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc áp tải hàng chuyển tiếp về địa điểm kiểm tra ngoài CK

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Hải quan Tải về
Ban hành: 22/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2004
8019

Công văn về việc thực hiện Thông tư 42/TCHQ-GSQL ngày 22/03/1997

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Hải quan Tải về
Ban hành: 29/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
8020

Công văn 7681/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc bãi bỏ Thông báo số 5071/TM-XNK ngày 9/5/97 của Bộ Thương mại

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 23/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2005
Vui lòng đợi