Tra cứu Công văn về Xuất nhập khẩu

Có tất cả 8.064 văn bản: Xuất nhập khẩu
61

Công văn 2526/TCHQ-VP của Tổng cục Hải quan về việc đánh giá tác động thủ tục hành chính tại Dự thảo Nghị định quy định kiểm tra Nhà nước về chất lượng, kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Hành chính Tải về
Ban hành: 27/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2021
62

Công văn 2547/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện thủ tục hải quan trong thời gian ảnh hưởng của dịch Covid-19

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;COVID-19 Tải về
Ban hành: 27/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
63

Công văn 3506/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 27/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2021
64

Công văn 2535/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn khai tờ khai hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 27/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
65

Công văn 3424/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục gia hạn thời hạn lưu giữ nhiên liệu hàng không và tàu biển kinh doanh tạm nhập tái xuất

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 25/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2021
66

Công văn 5742/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc báo cáo số lượng tồn kho và tình hình sản xuất, nhập khẩu thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thực phẩm-Dược phẩm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 21/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2021
67

Công văn 2379/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc chấn chỉnh công tác tiếp nhận, xử lý C/O mẫu D điện tử

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 20/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2021
68

Công văn 2372/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 20/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
69

Công văn 2336/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về mặt hàng chất tẩy tế bào chết

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 19/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
70

Công văn 2290/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Quyết định miễn trừ áp dụng thuế chống bán phá giá

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 18/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
71

Công văn 2285/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hàng hóa nhập khẩu thay đổi mục đích sử dụng

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 17/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
72

Công văn 3185/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ báo cáo về tình hình sản xuất, nhập khẩu và tiêu thụ thép

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Công nghiệp;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 15/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2021
73

Công văn 2171/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 11/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
74

Công văn 2132/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường quản lý khoáng sản xuất khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 07/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2021
75

Công văn 3740/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về Danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, cấp giấy phép nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
76

Công văn 1891/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thông báo hợp đồng gia công lại

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 22/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
77

Công văn 1817/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục xuất khẩu thuyền buồm Julie

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 15/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2021
78

Công văn 1783/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý hàng hóa là phế liệu tồn đọng tại cảng biển

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 14/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2021
79

Công văn 1784/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tạm dừng triển khai thực hiện khai báo, tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 14/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2021
80

Công văn 1635/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu hàng hóa dự án điện mặt trời

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Điện lực Tải về
Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
Vui lòng đợi