Tra cứu Công văn về Xuất nhập khẩu

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.293 văn bản: Xuất nhập khẩu
21

Công văn 5664/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về phương án xử lý sà lan Yikang 701

22

Công văn 5620/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

23

Công văn 5635/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc kê khai tờ khai xuất khẩu

24

Công văn 5621/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

25

Công văn 13493/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc báo cáo tình hình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc năm 2022

26

Công văn 5579/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế nhập khẩu dự án có vốn đầu tư nước ngoài

27

Công văn 5516/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về xe quá khổ giới hạn vận chuyển hàng hóa chịu sự giám sát hải quan

28

Công văn 13340/BTC-CST của Bộ Tài chính quy định về mức độ rời rạc của linh kiện ô tô nhập khẩu

29

Công văn 5482/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ

30

Công văn 5424/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về hàng hóa là thuốc lá điện tử, thuốc lá thế hệ mới gửi kho ngoại quan

31

Công văn 5416/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

32

Công văn 5386/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế, thủ tục hải quan hàng hóa nhập khẩu

33

Công văn 7957/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng theo Điều 9 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

34

Công văn 7958/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng theo Điều 9 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

35

Công văn 5305/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7

36

Công văn 60513/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng trường hợp ủy thác xuất khẩu

37

Công văn 5189/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng “vè che mưa dùng cho ô tô”

38

Công văn 7744/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hoá đến năm 2030

39

Công văn 5188/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng nhập sản xuất xuất khẩu

40

Công văn 5146/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc ngưng hiệu lực Thông tư 31/2022/TT-BTC