Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 11.096 văn bản: Xuất nhập khẩu
10961
10963

Công văn 4258-TM/ĐT của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn chi tiết việc quản lý gia công hàng xuất khẩu theo quy định của Thông liên bộ số 77-TM/TCHQ ngày 29/7/1996

10964

Thông tư liên tịch 56-TT/LB của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 575/TTg ngày 24-8-1996 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp đôn đốc và chống nợ đọng thuế xuất nhập khẩu trong các năm 1996-1997

10965

Công văn 4201/KTTH của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác thu thuế xuất, nhập khẩu 6 tháng cuối năm 1996

10966

Công văn 2677/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết vướng mắc thủ tục nhập khẩu xe ô tô vừa chở hàng vừa chở người và động cơ xe ô tô tải đã qua sử dụng

10967

Công văn 2842/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc xử lý miễn thuế nhập khẩu hàng hoá nhập khẩu bằng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Pháp theo Nghị định thư tài chính năm 1994, 1995

10968

Quyết định 59/VGCP-TLSX của Ban Vật giá Chính phủ tỷ lệ phụ thu xăng dầu nhập khẩu

10969

Quyết định 690-TM/XNK của Bộ Thương mại về bổ sung quy chế hàng hoá của CHDCND Lào quá cảnh lãnh thổ Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 1163-TM/XNK ngày 20/9/1994

10970

Quyết định 689-TM/XNK của Bộ Thương mại về bổ sung quy chế hàng hoá của Vương quốc Cam-pu-chia quá cảnh lãnh thổ Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 1162-TM/XNK ngày 20/9/1994

10971

Công văn 1284-NN.PTL/CV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bổ sung quy chế tạm thời về kiểm tra gỗ nhập khẩu và vận chuyển gỗ có nguồn gốc từ Cam-pu-chia

10972

Quyết định 66/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan ban hành bản Qui chế hải quan Khu chế xuất

10973

Thông tư 33-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 18/CP ngày 04/4/1996 ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện chương trình giảm thuế hàng nhập khẩu từ các nước Cộng đồng châu Âu (EU) cho năm 1996-1997

10974

Quyết định 1082-NN-BVTV-QĐ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cấm nhập khẩu, sử dụng một số thuốc bảo vệ thực vật trong nông nghiệp ở Việt Nam

10975

Quyết định 62/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế kiểm tra, giám sát hải quan đối với vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế

10976

Quyết định 381-TM/XNK của Bộ Thương mại sửa đổi quy chế xuất nhập khẩu ủy thác giữa các pháp nhân trong nước (Ban hành theo quyết định của Bộ Thương mại số 1172/TM-XNK ngày 22/9/1994)

10977

Công văn 1238-TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc quản lý hàng gia công

10980