Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Có tất cả 10.415 văn bản: Xuất nhập khẩu
10241

Quyết định 1370/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế kiểm tra Nhà nước về chất lượng đối với thực phẩm nhập khẩu

Ban hành: 17/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
10242

Thông tư quy định về việc nhập khẩu giấy năm 1997

Ban hành: 02/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
10243

Thông tư 131/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 65/CP ngày 13/10/1995 của Chính phủ về việc quy định thủ tục xuất nhập khẩu đã quý

Ban hành: 24/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2003
10244

Quyết định 414-TC/TCĐN của Bộ Tài chính ban hành Quy định bổ sung, sửa đổi Quy chế đấu thầu hàng hoá, dịch vụ xuất nhập khẩu trả nợ nước ngoài

Ban hành: 14/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
10245

Quyết định 1165-NN-BVTV/QĐ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, quá cảnh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ban hành: 05/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
10246

Công văn 5945-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc bổ sung Thông tư số 02-TM/XNK ngày 21/2/97 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 28/TTg ngày 13/1/97 đối với thép và kính xây dựng

Ban hành: 04/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2005
10247

Thông tư 26-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc xét miễn thuế nhập khẩu vật tư, xe ôtô con đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Ban hành: 15/05/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
10248

Quyết định 312/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ tiếp hạn ngạch xuất khẩu gạo năm 1997

Ban hành: 10/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/1997
10249

Thông báo 5071-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc tạm ngừng nhập khẩu một số mặt hàng

Ban hành: 09/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
10250

Quyết định 86/QĐ-TCHQ của Tổng cục hải quan về việc ban hành Quy chế địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu ngoài khu vực cửa khẩu

Ban hành: 29/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2005
10251

Quyết định 242-TC/QĐ/TCT của Bộ Tài chính sửa đổi thuế suất của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu

Ban hành: 26/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
10252

Thông tư 03/TT-KHĐT của Bộ Công nghiệp về hướng dẫn việc nhập khẩu hóa chất theo Quyết định 28/TTg ngày 13/01/1997 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 26/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
10253

Thông tư 42/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Điều 10, Quyết định số 28/TTg ngày 13/1/97 của Thủ tướng Chính phủ về việc nhập khẩu hàng hóa phi mậu dịch

Ban hành: 22/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2006
10254

Thông tư 35/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục miễn thuế nhập khẩu đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí

Ban hành: 21/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
10255

Thông tư 35/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thủ tục miễn thuế nhập khẩu đối với các tổ chức cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí theo quy định của Luật dầu khí

Ban hành: 21/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2004
10256

Quyết định 323/QĐ-TĐC của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường bổ sung căn cứ kiểm tra Nhà nước về chất lượng xăng nhập khẩu năm 1997

Ban hành: 17/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
10257

Quyết định 96/TCTK-TMGC của Tổng cục Thống kê ban hành Quy chế báo cáo thống kê xuất nhập khẩu hàng hóa và cán cân thanh toán

Ban hành: 17/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
10258

Thông tư 03/TM-CSTTTN của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện quy định của Chính phủ về hoạt động mua bán, xuất nhập khẩu và gia công chế tác đá quý

Ban hành: 11/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
10259

Quyết định 141/TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón năm 1997

Ban hành: 08/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
10260

Quy định tạm thời 673/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thu lệ phí cà phê xuất khẩu

Ban hành: 01/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
Vui lòng đợi